Čo je prvotný bod?

Často hovorím o prvotnom bode. Čo je to prvotný bod? Keď máte váhy a práve nič nevážia, šípka ukazuje na nulu. Ak na ne niečo položíte, šípka sa prehupne na „jedno kilo“. Ak to zoberiete, šípka sa vráti na nulu. Toto je prvotný bod. Keď nájdete svoj prvotný bod, potom ak príde dobrý pocit, či príde zlý pocit, šípka sa prehupne jedným či druhým smerom. Ale na tom nezáleží. Nekontrolujte to. Keď sa pocit skončí, šípka sa opäť ustáli na nule.

Ak ste ale nenašli svoj prvotný bod, a ak z váh odstránite ťažký objekt, šípka naďalej ukazuje „desať kíl“. Alebo sa šípka pohne len o kúsok, nevráti sa naspäť na úplnú nulu. Potom máte problém. Vaše váhy nevážia dobre. Ak na ne položíte naozaj ťažký predmet, možno sa úplne pokazia. Najskôr teda musíte nájsť svoj prvotný bod. A potom si ho musíte chrániť ako oko v hlave.

Auto má slabé tlmiče, pri náraze na malú nerovnosť skáče hore – dole. Vlak má silné tlmiče, je teda veľmi stabilný. Ak si udržiavate svoj prvotný bod, pružina vašej mysle je stále silnejšia a silnejšia. Stretnete sa s veľkými problémami a vaša myseľ sa hýbe čoraz menej a menej. Ak prichádza veľký problém, vaša myseľ sa pohne, ale čoskoro sa vráti k prvotnému bodu. Nakoniec bude vaša myseľ veľmi silná. Bude schopná niesť aj ťažký náklad. Potom bude možné zachrániť všetky bytosti.

Zenový majster Seung Sahn