Zen je veľmi jednoduchý…

Zen je veľmi jednoduchý… Čo si?

Každý v tomto svete hľadá vonkajšie šťastie, ale vnútorne nik nechápe svoje pravé ja . Každý hovorí: “Ja” — “Ja chcem toto, ja som taký a onaký…” Ale nikto nechápe toto “ja.” Než si sa narodil, odkiaľ si prišiel? Keď zomrieš, kam pôjdeš? Ak sa úprimne spýtaš: “Čo som?” skôr či neskôr narazíš na stenu, na ktorej sa všetko myslenie pretína. Nazývame to “Neviem.”

Zen je udržiavaním tejto mysle “neviem” vždy a všade.

Zenový majster Seung Sahn