Túžba po sláve

Problém mysle „ja – mne – moje“ tkvie v tom, že hľadá šťastie, avšak nachádza len dočasné uspokojenie. Je nestabilná, slabá a môžu ju zničiť vonkajšie, nestále okolnosti. Sláva sa ľahko mení na hanbu. Úspech sa ľahko stáva porážkou. Ak sme k nim pripútaní a túžime po nich, naša myseľ sa
môže zblázniť, nikdy nebude uspokojená a vždy bude blížiť druhým.

Preto nám buddhizmus radí správne meditovať a rozpoznávať tento zlozvyk „ja – mne – moje“. Pôvodne je prázdny a nejestvuje mimo pomýlenej mysle. Keď si uvedomíme jeho prázdnotu a klam, túžbu po sláve – a aj ostatné túžby – stráca svoju moc a prestane ovládať náš život. Neuspokojenie sa mení na úplnú myseľ. Naše pravé ja nepotrebuje pochvalu či aplauz. Je stále tu a teraz, prítomné a pripravené pomáhať a milovať druhých. Všetky bytosti nám potom odrážajú a vracajú lásku. Sme už bodhisattvovské celebrity aj bez toho, aby sme to vedeli alebo sa o to zaujímali. To je pravá sláva!

Zenový majster Joeng Hye