Ako cvičíte?

Žijeme veľmi komplikovaný laický život. Nie sme mnísi ani mníšky a každý máme svoje povinnosti. Otázkou je, ako praktizujete?

Čím viacej praktizujete, tým viacej času na to máte. Nikdy nie ste takí zaneprázdnení, aby ste nemohli praktizovať. Vždy môžete stať o niečo skôr a sedieť na poduške aspoň 10 minút, či robiť aspoň 15 minút poklony. Vždy to môžete urobiť. A vždy to znamená dotknúť sa svojej pravej podstaty. Ak sa jej však nedotýkate, o čom je váš život?

Máme teda názor na svoj zaneprázdnený život, ktorý žijeme, ale to je len náš názor. „Ach, mám toho tak veľa, som taký zaneprázdnený.“ Je tu však niekto, kto nikdy nejde na facebook? Nikdy nechodí na internet? Nikdy nekontroluje emaily? Nikdy si nezapne TV? Nikdy nepočúva rádio? Niekto, kto nerobí nič z toho?

Nie. My všetci si vieme nájsť trochu času teraz či trochu neskôr. Prečo si teda nenájsť čas, aby sme sa mohli dotknúť svojho pravého ja, nájsť svoju pravú podstatu? Prečo nie? Skúste nepraktizovať a uvidíte, čo sa stane vo vašom živote. Ak ste už nejaký čas praktizovali a potom prestanete, veľmi rýchlo objavíte, prečo praktizujete.

Zenová majsterka Bon Hae