Ako udržať svoje centrum v turbulentnom svete

Zenová prax a sloboda, ktorú prináša, začína nepodmieneným akceptovaním svojho života, svojej situácie a udalostí, a to bez prekrývania svojich túžob alebo nejakých pripútaností za určitým cieľom. Svadba tradičného biddhizmu s taoizmom, ktorá sa udiala v piatom storočí v Číne, spôsobila zrodenie zenu. Taoistická fráza „wu wei“ umožňuje, aby sa veci diali prirodzene. Naše trvanie na tom, aby sa udalosti držali nejakého konceptu nášho života založeného na egu, je hlavnou príčinou nášho utrpenia. Zen hovorí: nasleduj prúd rieky a dovoľ životu žiť cez seba. Uč sa rozpoznávať a využívať energiu, zrodenú z prírody. Slobodné prúdenie vyžaduje opustiť svoju návykovú myseľ so všetkými jej pripútanosťami a túžbou po tom, aby sa veci diali určitým spôsobom. Dobrým východiskom je seriózne a neustále skúmanie toho, čo môj učiteľ, zenový majster Seung Sahn, nazýval „protikladným myslením“.

Napríklad, pozorne sa pozerajte na svoju náklonnosť ku chvále a vine, stratám a ziskom, mám rád a nemám rád. Keď počas svojich každodenných činností fungujeme z nehybného otočného bodu, všetko, čo sme si stanovili, sa dá dosiahnuť bez toho, aby sme boli pevne pripútaní k nejakému mentálne vopred určenému výsledku. Toto je pravá sloboda. Nedbalé pripúšťanie výsledkov, ktoré dominujú nad našimi každodennými činnosťami, je nefunkčným pokusom o ovládnutie nekontrolovateľného. Keď sa odovzdáme prirodzenému kolobehu vecí, uznávame, že zmena, ako univerzálny princíp, neustále informuje o našej existencii.

Zenový majster Ji Haeng