Zenová majsterka Bon Yeon

Zenová majsterka Bon Yeon (čítaj „Bon Jon“), civilným menom Jane McLaughlin – Dobisz, je vedúcou učiteľkou Zenových centier v Cambridge a v Cape Cod. Roku 1982 sa stala študentkou zenového majstra Seung Sahna, roku 1990 jej udelil inka, pečať osvietenia. Roku 2000 jej odovzdal dharmua stala sa tak zenovou majsterkou. Má za sebou rozsiahly výcvik v USA, Európe a Ázii. Predtým študovala buddhizmus v tibetskej tradícii a tri roky bola študentkou vipásany. Viedla niekoľko 90-dňových ústraní kjolče v USA, Poľsku a Južnej Afrike. Zenová majsterka Bon Yeon je autorkou knihy „Sto dní v samote: ako stratiť svoje ja a nájsť milosť na zenovom ústraní“ (ang. orig.: „One Hundred Days of Solitude: Losing My Self and Finding Grace on a Zen Retreat“). Je tiež editorkou knihy „Celý svet je jeden kvet“ od zenového majstra Seung Sahna (ang. orig. „The Whole World is a Single Flower“). Pracuje ako finančná poradkyňa. So svojou rodinou žije v bostonskej oblasti.

Slovensko navštívila prvýkrát v marci 1993, viedla niekoľko 3 a 7-dňových ústraní Bratislavského zenového centra, viedla niekoľko ceremónií predpisov a poskytla veľa rečí dharmy v Bratislave, v Košiciach i iných mestách.