Všetky veci sú tvorené mysľou

Pred dávnymi dobami v Kórei cestoval slávny sútrový majster menom Dae Oh Sunim do chrámu Hae In Sah, aby prednášal o Sútre srdca. Svoje týždenné vyučovanie zakončil výrokom: „Štyridsať rokov Buddha učil len jednu vetu: ‘Všetky veci sú vytvorené mysľou samotnou.’“
Po prednáške bolo mnoho otázok a odpovedí. Jeden mladý zenový mních sa postavil a spýtal: „Povedal si, že všetky veci sú vytvorené mysľou samotnou. Mám otázku – odkiaľ prichádza myseľ?“ De O Sunim bol úplne zmätený a neschopný odpovedať.
Chápeš? Ak nie, choď sa spýtať stromu. Strom ti odpovie.

Zenový majster Seung Sahn, komentár z knihy Celý svet je jeden kvet, kongan č. 26: Všetky veci su vytvorené mysľou samotnou.