Vnútorný mier

Nenechaj sa rozptyľovať vnútorným pokojom. Nenechaj sa rozptyľovať úzkosťou. Nenechaj sa rozptyľovať ničím. Čo robíš práve teraz? Čo je práve teraz pred tebou? Dávaj si pozor, jasne sa pozeraj a správne konaj. Je to jednoduché, ale nie ľahké.

Naše klamy nás vedú nesprávnym smerom. Naše myšlienky a pocity nás ovládajú. Nevieme, kto sme. Počas celého života potrebujeme nejaký druh praxe, dennej praxe, ktorá nám to všetko pomôže prekonať. A nie izolovane, ale v rámci spoločenstva, aby si prekonal sebastrednosť a klam.

Zenová majsterka Bon Hae