Prečo viacej ľudí nepraktizuje zen?

Náš pra-praučiteľ, Man Gong Sunim raz dostal otázku: “Prečo viacej ľudí nepraktizuje zen?” On odpovedal: “Každý chce dobrú vec, ale väčšina ľuí nechápe, že keď dostaneš dobrú vec, dostaneš aj zlú. Keby tomu rozumeli, praktizovali by zen.”

Náš život teda nie je o získavaní dobrých vecí a vyhýbaní sa zlým. Je o dosahovaní toho, ako správne použiť každú vec, ktorá sa zjavuje. Prichádza dobrá vec, použijeme ju, aby sme šli správnou cestou. Prichádza zlá vec, použijeme ju, aby sme šli správnou cestou.

Zenový majster Dae Bong