Učím len neviem

Pred pár rokmi, keď som už nejaký čas vyučoval na Západe, sa zopár mojich amerických študentov stretlo, aby prebrali používanie niektorých foriem v Zenovej škole Kwan Um. Jedna študentka sa na stretnutí spýtala, že ak je všetko Jedno, prečo musím učiť práve zen, ázijský mahájánový štýl buddhizmu. “Nevytvára to ‘rovnaký’ a ‘odlišný’?” spýtala sa. To je veľmi zaujímavá otázka.

Odpovedal som jej: “Ja neučím kórejský buddhizmus, ani mahájánu či zen. Dokonca neučím ani buddhizmus. Učím len neviem. Päťdesiat rokov som tu a tam učil len neviem. Takže len neviem, dobre?” Len neviem, vždy a všade. Naša myseľ neviem je schopná vykonať čokoľvek.

Z knihy “Zenový kompas”