Učím len neviem

Pred pár rokmi, keď som už nejaký čas vyučoval na Západe, malo zopár mojich amerických študentov stretnutie, aby prebrali používanie niektorých foriem v Zenovej škole Kwan Um. Na stretnutí sa jedna študentka spýtala, že ak je všetko Jedno, načo mám učiť ázijský štýl buddhizmu, prečo som učil mahájánový štýl a zen. “Nevyátvára to ‘rovnaký’ alebo ‘odlišný’?” spýtala sa. To je veľmi zaujímavá otázka.

Odpovedal som jej: “Hej, neučím kórejský buddhizmus, ani mahájánu ani zen. Dokonca neučím ani buddhizmus. Učím len neviem. Päťdesiat rokov tu a tam som učil len neviem. Takže len neviem, dobre?” Len neviem, vždy a všade. Naša myseľ neviem môže urobiť čokoľvek.

Zenový majster Seung Sahn