Oslobodený od rozlišujúcich myšlienok

Zenový majster Man Gong bol pra-učiteľ Seung Sahna DSSN. Ako trinásťročný študoval sútry v chráme Donghaksa v Kórei. Deň pred prázdninami sa všetci zhromaždili, aby si vypočuli prednášky.
Prednášajúci povedal: „Všetci musíte usilovne študovať buddhizmus, aby ste boli ako veľké stromy, z ktorých sú postavené kláštory a ako hlboké misy, schopné prijať veľa vecí. Jedna báseň vraví:
Voda sa stáva guľatou alebo hranatou podľa nádoby, do ktorej je naliata. Rovnako aj ľudia sa stávajú dobrými alebo zlými podľa toho, v akej sú spoločnosti. Vždy udržujte svoju myseľ nasmerovanú na svätosť a pohybujte sa v spoločnosti dobrých ľudí. Iba tak sa môžete stať veľkými stromami a nádobami múdrosti. To si úprimne prajem.“
Všetci boli tou rečou veľmi inšpirovaní. Majster sútier sa obrátil na zenového majstra Kyong Hoa, ktorý bol práve v kláštore na návšteve a povedal mu: „Majster Kyong Ho, aj vy nám niečo povedzte. Všetci by si radi vypočuli vaše múdre slová.“
Na majstra bol zaujímavý pohľad. Bol vždy zarastený a šaty mal potrhané. Aj keď najskôr odmietal, po ďalších prosbách nakoniec súhlasil.
„Vy všetci ste mnísi. Stanú sa z vás veľkí učitelia, bez vlastného ega. Musíte žiť len preto, aby ste slúžili ostatným. Túžba stať sa veľkým stromom a hlbokou nádobou múdrosti vám zabráni stať sa skutočnými učiteľmi. Veľké stromy majú veľké využitie, malé stromy majú malé využitie. Dobré aj zlé nádoby – všetky majú svoj význam. Nič nie je márne. Udržujte si dobrých i zlých priateľov, to je vaša zodpovednosť. Nesmiete nič odmietať. To je pravý buddhizmus.“ Keď majster dohovoril, opustil sálu plnú ohromených mníchov. Mladý Man Gong vybehol za ním a kričal: „Vezmi ma so sebou, prosím, chcem sa stať tvojim žiakom.“
Majster ho okríkol nech sa vráti, ale chlapec ho neposlúchol. Tak sa ho spýtal: „Keď ťa vezmem so sebou, čo budeš robiť?“
„Budem študovať. Ty ma budeš učiť.“
„Veď ty si len dieťa, ako by si mohol pochopiť?“
„Ľudia sú mladí a starí, má však naše práve Ja mladosť alebo starobu?“
„Ty si ale nezbedník! Zabil si a zjedol Buddhu! No tak poď.“