Tento svet je plný utrpenia

tento-svet-je-plny-utrpenia

 

V skutočnosti neuvažujem o zenových študentoch alebo zenových učiteľoch ale o ľuďoch praktizujúcich zen. Všetci sme praktizujúci, či už cvičíme veľa alebo málo. Buď ako študent alebo ako učiteľ, našou prácou je prax. Tí z nás, ktorí sme laici, sme niekedy schopní cvičiť veľa, inokedy iba trochu. Ale potrebujeme pokračovať s cvičením. Toto je najväčší dar ktorý môžeme ako študenti darovať našej sanghe. Pre učiteľov to je kostrou učenia. Ale ako sa navzájom povzbudiť?

Pri prezeraní web stránky Kwan Um som objavila list, ktorý zenová majsterka Soeng Hyang (Barbara Rhodes) napísala svojej sestre v 1978, v roku kedy obdržala inku ale dávno predtým ako sa stala zenovou majsterkou. Chystala sa na 100 dňové ústranie a jej sestra chcela vedieť prečo. Bobby napísala: “Tento svet je plný utrpenia. Ako ho zastaviť? Každá ľudská bytosť má zrnko súcitu a múdrosti, ktoré treba veľmi starostlivo vyživovať. Našou úlohou je toto zrnko nájsť a urobiť všetko pre to, aby začalo rásť.

Najskôr musíš uveriť, že ho máš. Potom sa musíš celou svojou energiou pýtať: Čo je toto zrnko? Ak ho naozaj budeš hľadať, pochopíš, že všetci sú presne ako ty. Každý ho má. Už nebudeš mať vlastné túžby, budeš len chcieť všetkých učiť, ako svoje zrnko nájsť.

Osvietenie je viera v seba samého. Osvietenie je nájdenie svojho vlastného zrnka. Ale tým sa tvoja práca nekončí. Tvoja myseľ musí dostatočne zosilnieť, aby bola z okamihu na okamih, v každej situácii, úplne múdra a súcitná.”

To je to čo musíme urobiť: Nájsť to zrnko a vyživovať ho aby rozkvitlo do súcitu. Vidieť toto zrnko v iných, bez toho aby sme museli niečo priamo hovoriť, povzbudzuje ich vlastné zrnko k tomu, aby kvitlo.

To vyjadruje to akým bol zenový majster Seung Sahn. Nemusel nič povedať priamo, ale bolo jasné, že v nás skutočne verí. A to je to čo si môžeme navzájom ponúknuť: navzájom si skutočne veriť. Veriť v našu myseľ Neviem, naše silné centrum, náš smer. Veriť v našu buddhovskú prirodzenosť: vašu, moju, každého. Pre mňa je toto esenciou študenta zenu: praktizovanie a vyživovanie toho zrnka v nás samých a vo všetkých ostatných.

Zenová majsterka Bon Hae
Primary point Sprint 2019, Volume 36, Number 1