Stať sa človekom

Na tento svet prichádzame s prázdnymi rukami. . Čo na tomto svete robíme? Prečo sme na tento svet prišli? Toto telo je prázdna vec. Čo je tou vecou, ktorá toto telo nesie? Odkiaľ prišla? Musíte to pochopiť a nájsť. Ak ju chcete nájsť, musíte sa pýtať sám seba: „Čo som?“ Stále udržujte tuto veľkú otázku. Myslenie sa musí stratiť. Musíme sa zbaví svojho myslenia, preťať svoje myslenie. Vtedy sa zjavuje naše pravé ja a naša pravá myseľ.

Koľko ľudí v tomto svete chce naozaj praktizovať? Mnoho ľudí vôbec nepraktizuje, dňom i nocou bojujú a celý deň praktizujú svoju túžbu, hnev a nevedomosť. Keď stratíte toto telo, nič si so sebou nevezmete. Keď sa toto telo stratí, čo si so sebou zoberiete? Čo urobíte? Kam pôjdete? Neviete, však? Ak je toto „neviem“ jasné, vaša myseľ je jasná, potom aj miesto, kam idete, je jasné . Potom chápete svoju prácu, chápete, prečo ste sa na tento svet narodili. Potom chápete, čo na tomto svete robíte. Keď tomu rozumiete, môžete sa stať ľudskou bytosťou.

Zenový majster Seung Sahn