Dar tohto momentu

Buddha a všetci učitelia, ktorí prišli po ňom, sú našou inšpiráciou a našimi veľkými učiteľmi. Poďakujme im tým, že túto prax prijmeme. Majme odvahu a múdrosť nachádzať spôsob, ako získať čas a podporu potrebnú k vykonaniu dlhých ústraní.

My všetci sme cítiace bytosti a všetky cítiace bytosti sú nami. Oslobodenie sa vykonáva konaním. Konanie sa odohráva práve v tomto okamihu. Nikdy nepodceňujme obrovský dar, ktorým je tento okamih. Rešpektujme svoju potrebu ovládať svoje každodenné návyky a príďme na miesto usilovného výcviku.

Zenová majsterka Soeng Hyang