Sloboda od života a smrti

Všetky tie roky tréningu ma naučili, že je veľmi tenká hranica medzi životom a smrťou. Keď dosiahnete „pred myslením“, nie je tu žiaden život, žiadna smrť. Stala som sa členkou Zenovej školy Kwan Um a učila sa od Zenového majstra Seung Sahna. Vravel, že len vnímať, že život je život a smrť je smrť, nestačí. Je potrebný jeden ďalší krok.

Týmto krokom je – ako použiť našu situáciu a karmu, aby sme pomohli všetkým bytostiam. To je veľká láska, veľký súcit a veľká cesta Bodhisattvu. To je náš smer. Takže keď praktizujeme, môžeme použiť, ba dokonca aj zmeniť, svoju situáciu a karmu sami pre seba, ako aj pre ľudí okolo nás. Ak nepraktizujem, potom nás bude naša situácia a karma ovládať. Nemáme slobodu od života a smrti. Toto je najvzácnejšie učenie, aké som kedy dostala.

Zenová majsterka Dae Kwan