Navzájom si pomáhať

V Avatamsaka sútre sa vraví: “Ak chcete pochopiť všetkých Buddhov minulosti, prítomnosti a budúcnosti, musíte sa pozerať na podstatu celého vesmíru ako výtvor mysle samotnej.”

Všetci do určitej miery chápeme, o čom hovorí táto sútra. Keď sme šťastní a aktívny, celý svet okolo nás je radostný. Ale ak sme smutní a deprimovaní, dokonca aj mraky vyzerajú smutne a dážď sa mení na slzy celého sveta. Všetko sa stáva problémom a my sme len pasívnym pozorovateľom vo svete, ktorý sme si nevybrali.

Palica, kasa, šaty, písma, sútry, majstri, Buddha, náboženstvo: to všetko je vlastne len placebo. Ale pokiaľ máme myseľ, potrebujeme ich. A dokonca ak nemáme žiadnu myseľ a sme úplne slobodní, stále ich potrebujeme. Pokiaľ zostáva čo i len jedna bytosť, lapená vo svojich ťažkostiach a utrpeniach, musíme si obliecť svoje šaty a cvičiť s nimi zen. Pretože o tom to celé je: o spolupatričnosti a vzájomnej pomoci.

Zenový majster Ji Kwang