Koreň utrpenia

Keď sa náš život ľahko odvíja a cítime sa dobre, sme spokojní. Potom môže byť náročné udržať si ostražitú a bdelú myseľ, ktorá si udržuje čerstvosť kladením otázok. Ale keď máme problémy, trpíme a prajeme si, aby boli veci inak, ako sú, potom nás táto náročná situácia núti hľadať spôsob, ako ju vyriešiť. Objavujú sa otázky. Aký skvelý darček!

Keď sa budeme stále pýtať – prejdeme cez sťažnosti a protesty o tom, aký nespravodlivý môže byť život, keď vidíme, že nie sme úplne spokojní s intelektuálnym porozumením – potom môžeme riešiť koreň utrpenia. Môžeme si položiť tie otázky, ktoré máme spoločné so všetkými ľuďmi: O čom je tento život a smrť? Aké je moje miesto na tomto svete? Čo je utrpenie a čo je to čo trpí? Čo je toto ja? Je niečo iné ako ja?

Nancy Hedgpeth JDPSN