Kde je miesto praxe?

Mladý bódhisattva menom Žiarivá Ozdoba raz položil otázku laikovi menom Vimalakírti: “Odkiaľ prichádzaš, laik?“ „Prichádzam z miesta praxe.“ „Miesto praxe – kde to je?“ Vimalakírti povedal: „Myseľ samotná je sálou praxe.“

Veľkodušnosť dávania je miestom praxe, pretože nedúfa v žiadnu odmenu. Trpezlivosť a zhovievavosť sú miestom praxe, lebo umožňujú mysli oslobodiť sa od prekážok. Nadšenie a energia sú miestom praxe, pretože predchádzajú lenivosti. Meditácia je miestom praxe, pretože myseľ krotí a zjemňuje. Múdrosť je miestom praxe, pretože vidí všetky veci také, aké sú.

Zenový majster Wu Kwang