Staroba, choroba a smrť

Otázka neznie: “Ako sa vyhnem statobe, chorobe a smrti?”, ale: “Kto sme?”, “Prečo trpíme?” Priama skúsenosť so starobou, chorobou a smrťou bola v skutočnosti pre Buddhu učiteľom, pretože tieto tri veci priamo poukazujú na to, čo v buddhizme nazývame veľká otázka života a smrti: Čo je ľudská bytosť? Prečo sme tu? Prečo sa rodíme? Toto je samozrejme aj druh učenia, ktorému sa nemožno v živote vyhnúť. Môžem sa vyhnúť štúdiu matematiky na univerzite, avšak pred týmto učením niet úniku. Korona vírus je jedným z mnohých skúseností, ktoré v našich životoch zažívame z momentu na moment, ktoré nás niečomu priúčajú a na niečo poukazujú, ak sme pozorní.

Než Buddha zomrel, povedal veľmi zaujímavú vec: “Život je krátky. Preskúmajte ho pozorne.” Fráza: “Život je krátky” je pre mňa veľmi zaujímavá. Pretože je takmer nezmyselná. Možeš to tvrdiť, ale v skutočnosti nevieš, aký krátky je život. Som dosť starý na to, aby som vedel, že som pravdepodobne po strednom veku. Ale nik nevie, aký krátky je v skutočnosti jeho život. [Nádych a výdych.] Tento mohol byť môj posledný. Neviem. Takže: “Život je krátky. Preskúmajte ho pozorne” znamená: prebuďte sa práve teraz. Pretože práve tu a teraz je miesto, kde nájdete svoje pravé ja.

Zenový majster Dae Kwang