Semienko súcitu a múdrosti

V skutočnosti nepremýšlam o zenových učiteľoch a študentoch, ale o zenových praktizujúcich. Všetci sme praktizujúci, či už praktizujeme veľa alebo málo. Či už ako študent alebo učiteľ, našou prácou je prax. My, laici, sme niekedy schopní praktizovať veľa a niekedy iba trochu. Ale potrebujeme v praxi pokračovať. Je to najväčší dar, ktorý ako študenti môžeme darovať svojej sanghe. Pre nás, učiteľov, je to jadro učenia. Ale ako sa navzájom povzbudzujeme?

Prechádzala som webovú stránku Kwan Um a narazila som na list, ktorý zenová majsterka Soeng Hyang (Barbara Rhodes) napísala svojej sestre v roku 1978, rok po tom, čo obdržala inku, ale dlho predtým, ako sa stala zenovou majsterkou Soeng Hyang. Chystala sa na 100-dňové ústranie a jej sestra chcela poznať dôvod. Bobby napísala: „Svet je plný utrpenia. Ako ho možno zastaviť? Každá ľudská bytosť má semienko súcitu a múdrosti, ktoré treba veľmi starostlivo pestovať. Je našou zodpovednosťou nájsť toto semienko a urobiť všetko pre to, aby vyrástlo.”

„Najprv musíš uveriť, že toto semienko máš. Potom sa musíš so všetkou silou, ktorú máš, spýtať sama seba: ‘Čo je to za semienko?’ Ak ho skutočne hľadáš, pochopíš, že všetci sú ako ty. Každý ho má. Už nebudeš mať túžbu pre sebe. Len budeš chcieť každého naučiť, ako nájsť svoje semienko.

Osvietenie je viera v seba samého. Osvietenie znamená nájsť svoje semienko. Tvoja práca sa však ešte neskončila. Tvoja myseľ sa musí stať dostatočne silnou na to, aby bola v každej situácii úplne múdra a súcitná.”

Takže to je to, čo musíme urobiť: nájsť to semienko a živiť ho, aby rozkvitlo do súcitu. Vidieť toto semienko v druhých tak, že bez toho, aby sme museli niečo priamo povedať, ich vlastné semienko povzbudilo kvitnúť.

Taký bol zenový majster Seung Sahn. Nemusel to povedať priamo, ale bolo jasné, že nám skutočne verí. A to je to, čo si musíme navzájom ponúknuť: skutočne si veriť. Veriť vo svoju myseľ neviem, svoje silné centrum, svoj smer. Veriť v našu buddhovskú podstatu: vašu, moju, všetkých. Pre mňa je to podstata toho byť študentom zenu: praktizovať a vyživovať toto semienko v nás samých a vo všetkých ostatných.

Zenová majsterka Bon Hae