Manifestácia múdrosti

Tiché uvedomovanie si prítomného momentu umožňuje múdrosti pradžne, aby sa prejavila. Dosiahnutie pokoja vo všetkých situáciách vyžaduje prax, disciplínu a pozornosť. Musíme byť usilovní, aby sme skrotili svoju “opičiu myseľ”, skákajúcu z jednej myšlienky na druhú. Zenový majster Seung Sahn sa o tomto zmienil, vraviac: “Všetky ľudské bytosti majú rôznu vonkajšiu prácu – učiteľ, kancelársky pracovník, stavebný pracovník, doktor, pravnik,” ale všetci bez rozdielu majú rovnakú vnútornú prácu, a tou je nájdenie našej mysle pred myslením a jej využítie ako základu a opory pre všetky naše činnosti.

Zenový majster Ji Haeng