Čistá myseľ je ako mesiac v splne

Čistá myseľ je ako mesiac v splne na oblohe. Niekedy prídu oblaky a zakryjú ho, ale mesiac je stále za nimi. Oblaky odchádzajú a mesiac opäť žiari plným jasom. Nestaraj sa teda o čistú myseľ, stále je tu. Keď prichádza myslenie, je za ním čistá myseľ. Keď myslenie odchádza, je len čistá myseľ. Myslenie prichádza a odchádza, prichádza a odchádza. Nemusíš byť pripútaný k prichádzaniu ani odchádzaniu.

Z knihy Odklepávanie popola na Buddhu