Chrámové pravidlá

Otázka: Práve som po prvýkrát čítal chrámove pravidlá. Som z nich trochu zmätený a som nimi ohromený. Sú určené pre každodenný život? Alebo len pre prípad, keď sme v chráme? Nie som veľmi dobrý v nasledovaní pravidiel. Všetky názory sú vítané.

Kathy Park JDPSN: Dobrá otázka. Chrámové pravidlá pred stovkami rokov vytvoril v Číne slávny zenový majster Pai Chang pre komunity ľudí, praktizujúcich zen a odvtedy sú užitočné. Vzťahujú sa na skutočný život v chráme alebo v zenovom centre, na to ako praktizujeme. Ale základný kameň učenia v každom z týchto pokynov ukazuje na náš vlastný prístup, reč a konanie v každodennom živote, bez ohľadu na to, či žijeme v Zenovom centre alebo nie. Niektoré pravidlá sa môžu javiť ako zastaralé alebo nepoužiteľné, ale celkovo poukazujú na súbor pokynov, ktoré, keď vieme, ako ich používať, môžu byť veľkým prínosom pre nás i pre všetky bytosti. Dodržiavanie alebo nedodržiavanie pravidiel je skutočne založené na našom zámere, našom smerovaní. Prečo ich dodržiavať? Akékoľvek pravidlo, ak sme k nemu pripútaní alebo sa ho držíme z našeho sebeckého dôvodu, nemusí byť až také dobré. Ak však môžu byť pokyny pre komunitu užitočné pri vytváraní harmónie a udávaní smeru, je možné, že môžu pomôcť každému vylepšiť jeho prax. Preto sa v buddhistickej tradícii postupom času vyvinuli predpisy a chrámové pravidlá, pre podporu rôznorodej sanghy, aby mohla obratne praktizovať na etickom základe v rámci komunitného života. Kvôli COVID-19 je veľa z nás izolovaných, ale stále máme okolo seba prepojenie s rodinou, priateľmi a svojou komunitou. Prostredníctvom týchto vzťahov môžeme vidieť svoju vlastnú karmu a rozvíjať súcit a múdrosť pre seba i pre ostatných. Môžeme sa nad týmito učeniami zamyslieť a zistiť, ako by mohli fungovať aj v našom každodennom živote.

Kathy Park JDPSN