Zenová meditácia: Veľká otázka

Väčšina z nás prichádza vo svojom živote k bodu, v ktorom zažívame veľké otázky, týkajúce sa toho, kto sme a kam smerujeme.

Po mnohých rokoch, keď žijeme s nepreskúmanými predpokladmi, čelíme niektorej z veľkých otázok: Čo som? Kam idem? Načo som tu? Prečo sa veci zvrtli inak? Ako mám vyriešiť túto situáciu?

Pred viac ako 2500 rokmi tieto otázky spôsobili, že Siddhartha Gautama, neskôr známy ako Buddha, započal osobné objavovanie. Prostredníctvom úprimnej meditačnej praxe Buddha zistil, že každý z nás má schopnosť objavovať svoju pravú pôvodnú podstatu.

Odpovede, ktoré Buddha na svoje otázky našiel, aj v súčasnosti stále objavujú tí ľudia, ktorí sú pripravení hľadať ich úprimne, poctivo a s odvahou. Táto cesta, ktorú objavil Buddha, je hlbšia než myslenie a slová, väčšia než všetky naše problémy a konflikty: je našou pravou pôvodnou podstatou.

Keď sa úprimne pýtame veľkú otázku, spoznávame svoje problémy a utrpenie, objavujeme ich zdroj
a vnímame, ako v našom živote funguje príčina a následok. Zenová meditácia je cesta udržiavania
tejto veľkej otázky. Keď ju praktizujeme dlhšie, naše pripútania, myšlienky, názory a predsudky
odpadávajú. Pravý význam nášho života sa potom vyjasnieva a môžeme začať fungovať spôsobom,
ktorý pomáha nám i všetkým okolo nás.Zen je veľmi jednoduchý

Prednáška zenového majstra Seung Sahna

Zen je veľmi jednoduchý… Čo si?

Každý na tomto svete hľadá šťastie navonok, ale nikto nerozumie svojej skutočnej podstate, ktorú má v sebe. Každý hovorí: „Ja“. „Ja chcem toto, ja som taký…“ Ale nik nerozumie tomuto „ja“. Než si sa narodil, odkiaľ si prišiel? Keď zomrieš, kam pôjdeš? Ak sa úprimne spýtaš: „Čo som?“ skôr, či neskôr narazíš na stenu a tvoje myslenie sa pretne. Nazývame to „neviem“. Zen je udržiavaním tejto mysle „neviem“ vždy a všade.

Keď kráčaš, stojíš, sedíš, ležíš,
rozprávaš, mlčíš, hýbeš sa, či si v pokoji.
Vždy, všade a bez prestania
– čo to je?


Jedna myseľ sú nekonečnoé kalpy.

Meditácia v zene znamená udržiavanie mysle neviem počas poklôn, spevov a zenového sedenia. Toto je formálne zenové cvičenie. Keď niečo robíš, len to rob. Keď šoféruješ, len šoféruj. Keď ješ, len jedz. Keď pracuješ, len pracuj. Nakoniec sa tvoja myseľ neviem vyjasní. Potom uvidíš oblohu – len modrá. Uvidíš strom – je len zelený. Tvoja myseľ bude ako čisté zrkadlo. Ak príde červená, zrkadlo je červené. Ak príde biela, je biele. Príde hladný človek, dáš mu najesť. Príde smädný človek , dáš mu napiť. Niet žiadnej túžby pre seba, len pre druhé bytosti. Takáto myseľ je už osvietením, nazývame to Veľká Láska, Veľký Súcit, Veľkou cestou bódhisattvu. Je to veľmi jednoduché, nič zložité!

Buddha povedal, že všetky bytosti majú buddhovu podstatu (podstatu osvietenia). Ale zenový majster Joju (čítaj Džódžu) povedal, že pes nemá buddhovu podstatu. Kto z nich má pravdu? Kto z nich nemá pravdu? Ak nájdeš odpoveď, nájdeš pravú cestu.Čo je zen?

Otázky a odpovede so zenovým majstrom Seung Sahnom

Jedného dňa prišiel do Zenového centra v Providence jeden študent a spýtal sa zenového majstra Seung Sahna: Čo je zen?
Soen Sa zdvihol zenovú palicu nad hlavu a spýtal sa: Rozumieš?“
Študent odpovedal: „Ja neviem.“
Soen Sa povedal: „Ty si táto myseľ neviem. Zen znamená pochopiť svoje ja.“
„Čo ty rozumieš na mne? Uč ma.“
Soen Sa povedal: „V pekárni vyrábajú sušienky v tvare rôznych zvierat, áut, ľudí a lietadiel. Majú odlišné tvary a názvy, ale všetky sú z rovnakého cesta a rovnako chutia.

Rovnako tak všetky veci vo vesmíre – slnko, mesiac, hviezdy, hory, rieky, ľudia atď. – majú rôzne mená a tvary, ale všetky sú vyrobené z rovnakého zákaldu. Vesmír je usporiadaný do protikladných dvojíc: svetlo a tma, žena a muž, zvuk a ticho, dobrý a zlý. Ale všetky tieto protiklady sú prepojené, pretože sú vytvorené z rovnakej podstaty. Ich názvy a tvary sú odlišné, ale ich základ je rovnaký. Mená a tvary sú vytvárané tvojím myslením.

Pokiaľ nemyslíš a nie si pripútaný k mene a k forme, potom celý základ je jednotný. Tvoja myseľ „neviem“ pretína všetko myslenie. To je tvoj základ. Základ tejto zenovej palice a tvoj základ sú rovnaké. Ty si táto palica, táto palica si ty.

Študent povedal: Niektorí filozofovia hovoria, že tento základ je energia, myseľ, boh alebo hmota. Čo z toho je pravda?

Soen Sa povedal: Štyria slepci išli do ZOO a šli sa pozrieť na slona. Jeden slepec sa dotkol boku slona a povedal „Alon je ako stena“. Ďalší sa dotkol jeho chobota a prehlásil, že slon je ako had. Ďalší slepec sa dotkol jeho nohy a povedal: „Slon je ako stĺp“. Posledný slepec sa dotkol jeho chvosta a povedal: „Slon je ako metla“. Potom sa začali štyria slepci spoločne vadiť. Každý veril, že jeho názor je ten správny. Každý pochopil tú časť, ktorej sa dotkol. Žiaden z nich nepochopil celok.

Základ nemá žiadne meno ani formu. Energia, myseľ, boh a hmota sú mená a formy. Základ je absolútny. Mať meno a formu znamená mať protiklady. Takže celý svet je ako tí slepci, čo spolu
bojujú.

Nepochopenie seba a nepochopenie pravdy. Kvôli tomu aj my navzájom bojujeme. Ak všetci ľudia vo svete porozumejú sebe samým, potom dosiahnu Absolútno. Potom bude vo svete mier.
Svetový mier je zen.

Študent povedal: Ako môže zenová prax priniesť svetový mier?

Soen Sa povedal: Ľudia túžia po peniazoch, sláve, sexe, jedle a pohodlí. Všetka táto túžba je myslením. Myslenie je utrpením. Utrpenie znamená žiadny svetový mier. Ak nie je myslenie, nie je
utrpenie. Žiadne utrpenie predstavuje svetový mier. Svetový mier je Absolútno. Absolútno je v každom z nás.

Študent povedal: „Ako môžem pochopiť Absolútno?“

Soen Sa povedal: „Najskôr musíš pochopiť seba samého.“

„Ako môžem pochopiť seba?“

Soen Sa zdvihol zenovú palicu a spýtal sa: „Vidíš toto?“ Potom rýchlo udrel s palicou o stôl a povedal: „Počuješ toto? Táto palica, tento zvuk, tvoja myseľ – sú rovnaké alebo odlišné?“

Študent povedal: „Rovnaké.“

Soen Sa povedal: „Ak povieš, že sú rovnaké, udriem ťa tridsaťkrát. Ak povieš, že sú odlišné, tiež ťa udriem tridsaťkrát. Prečo?“

Študent mlčal.

Soen Sa vykríkol: „KAAATZ!!!“ Potom povedal: „Prichádza jar, tráva rastie sama od seba.“