Veľká cesta bódhisattvu

Jeden, dva, tri. Odkiaľ tieto čísla vychádzajú. Ty už rozumieš. Deti chcú cukríky, obchodníci peniaze, vedci sa chcú stať slávnymi. Je veľa druhov ľudí a mnoho smerov. Kam nakoniec odídu?

Ak dosiahneš tento bod, dosiahneš ľudskú podstatu a vesmírny základ. Ak dosiahneš vesmírny základ, môžeš jasne vidieť a jasne počuť. Tvoje emócie, vôľa a múdrosť môžu správne fungovať. Potom je tvoj život správny a môžeš pomáhať všetkým bytostiam. Nazýva sa to Veľká cesta bódhisattvu.

Zenový majster Seung Sahn