Myseľ striedmosti

Udržiavanie mysle striedmosti je jedným z našich dôležitých zenových učení. Ak máme myseľ striedmosti nebudeme sa naháňať za našimi túžbami, chamtivosťou a iluzórnym myslením. Myseľ striedmosti nám pomáha sa stať jasnými a drží nás od pripútanosti k vonkajším situáciám. Keď máme čistú a striedmu myseľ bude pre nás prirodzené sa podeliť s ostatnými o čokoľvek je treba. Nie je v tom zahrnuté ego. Neexistuje myšlienka či koncept “‘Ja’ pomáham ‘vám'”.

Jediné čo musíme urobiť je nepripútavať sa k ničomu čo vzniká v našej mysli a aplikovať toto učenie do nášho každodenného života. Sila zo zárodku zdielania je v každom z nás po celý čas – musíme ho len prebudiť.

Zenová majsterka Dae Kwan