Čo je nie-myslenie?

Myslenie je lineárne aj sekvenčné. Ako také nás oddeľuje od skúseností, ktorú nachádzme v každom okamihu svojho života. Nemyslieť, ako som často hovoril, je potláčajúce. Je nepreniknuteľné a bez života. Na druhej strane, nie-myslenie je základom samádhi. Nelipne na myšlienkach. Všetok dualizmus, názor na seba a iných sa rozplýva v nie-myslení. Jednoducho povedané, znamená opustiť všetko lipnutie a dualistické preferencie.

Písma nás informujú:
“Keď sú telo a myseľ v pokoji,
Všetky veci sa zjavujú také, aké sú,
dokonalé, úplné, nič im nechýba.”

Konečným cieľom našej praxe je uvedomenie si každého jedného okamihu. V praxi to znamená prejavovať dharmu v každej jednej činnosti prostredníctvom aktivít nášho každodenného života.

Buddha Šákjamuni povedal: „Keď sa pozeráš, je len videnie. Keď počúvaš, je len počutie. Keď vnímaš, je len vnímanie. Keď spoznávaš, je len poznávanie. S ničím z toho sa nestotožňuj! Keď sa nestotožňuješ s procesom nepretržitého myslenia, nenájdeš miesto ani pozíciu, na ktorej by si zaujal podobný alebo negatívny svetonázor. Bezproblémová meditácia je zbavená akejkoľvek duality. Výsledkom je prehľadnosť. Žiadna agenda, žiadne predmety myslenia.”

Zenový majster Ji Haeng