Žiadne odovzdanie a nič k odovzdaniu – Týždenný kúsok učenia

unnamedVšetkým vám ďakujem za váš záväzok k praxi. Niet žiadneho odovzdania a nič, čo by sa dalo odovzdať bez sanghy. Keď je pradžňa (múdrosť) sanghy silná, odovzdanie dharmy medzi ľuďmi sa uskutočňuje samé od seba. Keď sa pozeráte jeden na druhého, vidíte svetlo mysle a z vašej pravej podstaty vyplynie múdrosť. Keď spolu praktizujete, umožnite dôverovať úplnosti svetla svojej vlastnej mysle. Už existuje, ak sa preto snažíte ho nájsť a vytvoriť ho, vaša energia sa rozptyľuje. Ak tomu veríte tak, ako veríte svojmu dychu a tlčúcemu srdcu, potom máte dobrého sprievodcu. Dúfam, že sa čoskoro opäť vidíme.
V dharme,
Jok Um