Zdroj pripútania

Musíte objaviť zdroj pripútania. Ako sa zjavuje? Ako sa zjavuje pripútanie? Čo je prvé? Uf! Niečo sa vám zjaví v mysli, a potom uf! Tá vec sa jej zmocní. Je to ako impulz. Preto máme meditáciu, ktorá je laboratóriom mysle. Keď praktizujete, stanú sa dve veci. Začnete jasne vidieť svoju karmu. Získavate vhľad do návykov svojej mysle. Súčasne sa však začína zjavovať viacej priestoru, pretože sa vaše neviem rozpína. OK? Nakoniec začnete veľmi jasne vnímať, že návyky sú len ako oblaky na oblohe. Tak funguje meditácie. Na to slúži náš výcvik. Len praktizujte a prax vám potom ukáže cestu.

Zenový majster Joeng Hye