Zabiť a zjesť Buddhu – Týždenný kúsok učenia

Zenový majster Man Gong bol praučiteľ Seung Sahna DSSN. Ako trinásť ročný študoval sútry v chráme Donghaksa v Kórei. Deň pred prázdninami sa všetci zhromaždili, aby si vypočuli prednášku.unnamed

Prednášajúci povedal: “Všetci musíte usilovne študovať buddhizmus aby ste boli ako veľké stromy, z ktorých sú postavené kláštory a ako hlboké misy, schopné prijať veľa vecí. Jedna báseň vraví:

Voda sa stáva guľatou alebo hranatou podľa nádoby, do ktorej je naliata. Rovnako aj ľudia sa stávajú dobrými alebo zlými podľa toho, v akej sú spoločnosti. Vždy udržujte svoju myseľ nasmerovanú na svätosť a pohybujte sa v spoločnosti dobrých ľudí. Iba tak sa môžete stat veľkými stromami a nádobami múdrosti. To si úprimne prajem.”

Všetci boli tou rečou veľmi inšpirovaní. Majster sútier sa obrátil na zenového majstra Kyong Hoa, ktorý bol práve v kláštore na návšteve a povedal mu: “Majster Kyong Ho, aj vy nám niečo povedzte. Všetci by si radi vypočuli vaše múdre slová.”

unnamed (1)Na majstra bol zaujímavý pohľad. Bol vždy zarastený a šaty mal dotrhané. Aj keď najskôr odmietal, po ďalších prosbách nakoniec súhlasil.

“Vy všetci ste mnísi. Stanú sa z vás veľkí učitelia, bez vlastného ega. Musíte žiť len preto, aby ste slúžili ostatným. Túžba stať sa veľkým stromom a hlbokou nádobou múdrosti vám zabráni stať sa skutočnými učiteľmi. Veľké stromy majú veľké využitie, malé stromy majú malé využitie. Dobré aj zlé nádoby – všetky majú svoj význam. Nič nie je márne. Majte dobrých i zlých priateľov, to je vaša zodpovednosť. Nesmiete nič odmietať. To je pravý buddhizmus.” Keď majster dohovoril, opustil sálu plnú ohromených mníchov. Mladý Man Gong vybehol za ním a kričal: “Vezmi ma so sebou, prosím, chcem sa stať tvojim žiakom.”

Majster ho okríkol nech sa vráti, ale chlapec ho neposlúchal. Tak sa ho spýtal: “Keď ťa vezmem so sebou, čo budeš robiť?”

“Budem študovať. Ty ma budeš učiť.”
“Veď ty si len dieťa, ako by si mohol pochopiť?”
“Ľudia sú mladí a starí, má však naše práve Ja mladosť alebo starobu?”
“Ty si ale nezbedník! Ty si zabil a zjedol Buddhu! No tak poď.”

Konferencia Celý svet je jeden kvet 2017
 
Ako praktizujúci zenoví buddhisti, priamo vnímame, že všetko sa mení. Bez toho, aby sme niečo urobili, myriady zmien neustále v našom živote prichádzajú a odchádzajú. Ale v ostatných 10 rokoch čoraz viacej prebúdzame obrovské zmeny, dejúce sa na našej planéte:  klimatické zmeny, zníženie biodiverzity, nárast znečistenia a mnoho ďalších zmien. Na tieto zmeny sa veľmi pozorne pozrieme počas našej konferencie Celý svet je jediný kvet 2017.
Navštívte, prosím, webovskú stránku konferencie Celý svet je jeden kvet pre ďalšie informácie.