Vidieť svoju vlastnú karmu

List od študenta
Ahoj Ken,

Ako sa máš? Mám otázku ohľadom videnia vlastnej karmy … Zaoberal som sa “len neviem”. Seung Sahn veľa hovorí o videní vlastnej karmy a následne schopnosti ju použiť pre pomoc ostatným. Taktiež som počúval Carlosov podcast na “Sit, Breathe, Bow” a on hovorí o tom istom. Vďaka tomu všetkému by som sa chcel presťahovať do zenového centra, aby som praktizoval, ale toto teraz nie je moja karma. Mojou karmou je byť otcom pre svoje deti. Mám pocit, že som vždy vedel, že byť otcom je moja karma. Ťahá ma to však oboma smermi. Ako uvidím svoju karmu, keď nie som členom praktizujúcej skupiny, ktorú pravidelne navštevujem?
O domácej úlohe zo zenového kompasu, ktorú si mi dal… neviem, čo robím, keď sa na to pozerám ako na maľbu. Prsty píšu na iPhone, e-mail je pohodlný spôsob, ako povedať 👋

Taktiež odpoveď na domácu úlohu, čo to znamená, keď si Džódžu položí sandále na hlavu a odíde? Mám sandále na hlave. Zbohom Ken.

Odpovedá zenový master Džok Um (Ken Kessel)
Ďakujem, že mi píšeš. Práve sme sa vrátili domov, takže sa dostávam k tvojmu e-mailu.

V emaili máš zopár preklepov. Ako sa objavili? Čo s nimi môžeš robiť? Ak tomu rozumieš, chápeš svoju karmu. Nie je ničím špeciálnym, karma nie je nič skryté alebo tajuplné. A nie je to ani vec. Je to spôsob, akým hovoríme o svojich tendenciách, návykoch, charaktere, príbuznosti, myšlienkach, pocitoch, vzťahoch a činnostiach. Ako by sa mohla skrývať pred tvojím pohľadom? Nie je nutné ani nastavovať správne vonkajšie okolnosti, aby si videl videl svoju karmu. Želať si zvláštne okolnosti, ktoré ti pomôžu vidieť svoju karmu je druhom karmy, ktorú môžeš vidieť. Ak si chceš uctiť karmu svojho otca, tak sa nauč vidieť svetlo mysle svojho dieťaťa. To bude tvoj najlepší sprievodca. Sú to tvoje najbližšie bytosti. Preto máš najlepšiu príležitosť s nimi praktizovať. Nie sú súčasťou tvojej domácej sanghy?

Ak si si nie ste istý, ako sa pozerať na Zenový kompas, ako by si sa pozeral na obraz alebo krajinu, najskôr stráv týždeň pozeraním sa na obrazy a krajiny. Potom ľahšie pochopíš, čo to znamená. Už si veľmi dobrý v tom, ako sa pozerať na oceán, takže máš ďalej na čom pracovať.

Pokiaľ ide o Džódžua – prosím, daj si sandále dole z hlavy. Existuje miesto, kde sú užitočnejšie.

Maj sa,
Ken