Sľub bódhisattvu – Týždenný kúsok učenia

bodhisattva

Aby človek prijal sľub, že dosiahne osvietenie a zachráni všetkých ľudí od utrpenia, musí utrpenie pochopiť. Niekedy potrebujeme viacej utrpenia – je to smutné, ale je to pravda. Keď utrpenie dosiahne bod nasýtenia, väčšina ľudí chce bezodkladne nájsť východisko z utrpenia.

„Sľub bódhisattvu“ sa zjavuje, keď sa utrpenie jednotí s láskou. Tento sľub umožňuje múdrosti, súcitu a veľkodušnosti prehĺbiť svoje korene do zeme trpezlivosti, vytrvalosti a nástojčivosti.

Zenová majsterka Soeng Hyang (Barbara Rhodes)

soeng-hyang-ssn