Oslobodiť sa

Snažíme sa z niečoho vymaniť a stať sa slobodnými. Je zaujímavé sa o to pokúšať, ale nedokážete to urobiť prostredníctvom svojho myslenia. Pretože to, čo si myslíte, je to, čo vás drží vo väzení. Čo je to, čo nikdy neodchádza, keď sa oslobodzujete? Možno je to naše spojenie s týmto svetom. Nielen vyslobodenie sa zo seba, ale oslobodenie, až kým moje oči nebudú vidieť, moje uši nebudú počuť, môj nos čuchať, moja koža cítiť, môj jazyk chutnať a moja myseľ myslieť. Hovoríme im šesť brán. Znamená to, že z okamihu na okamih môžeme žiť jasne, súcitne, múdro, len spojení so svetom. Ak sa niečoho držíme, ak sme k niečomu pripútaní, je to šesť jedov: oči, uši, nos, jazyk, telo, myseľ. Ak nás naše zmysly oklamú, chceme viacej niečoho a menej niečoho iného a nikdy nevidíme to, čo je pred nami.

Tí, čo sú pri nás, sú naši najlepší učitelia. Vnímajúc zmysel toho, čo je nám najbližšie, sme schopní učiť sa od tých, čo sú nám blízki. Upokojme teda svoju myseľ, zameranú na to, čo je pri nás a potom sa učme z toho, čo je nám blízke, ako žiť, ako sa naozaj stať človekom, ako byť veľkodušný, súcitný a múdry.

Časť reči dharmy počas Odovzdania dharmy, Zenový majster Jok Um

Primary Point Leto 2017