Myslenie samotné je Buddha

Keď sme naozaj zmätení, keď nevieme, kedy toto „neviem“ úplne dosahujeme, potom všetko, čo počujeme, čo vidíme, čoho sa dotýkame, všetko sa stáva Buddhom. Všetko je také, aké je. Niet čo dodať, niet čo zobrať. Všetko je v poriadku. Preto sedíme. Sedíme, pozeráme sa, vnímame, ako myšlienky prichádzajú, odchádzajú, prichádzajú, odchádzajú. Toto v skutočnosti naozaj robíme. Našou prácou počas sedenia je sedieť a sledovať, ako myšlienky prichádzajú a odchádzajú. A nedotýkajme sa toho. Potom myslenie samotné je Buddhom.

 

Zenová majsterka Gu Ja