Ktorý štýl buddhizmu je najlepší?

Študent: Buddhizmus je Hinajana, Mahajana, Tibetský buddhizmus a Zen, ako viem, čo je najlepšie pre mňa?
Zenová majsterka: (Zdvíha pohár vody) Prosím ochutnaj. (Študent sa napije vody)
Zenová majsterka: Keď sa napiješ vody, ty sám budeš najlepšie vedieť, či je studená alebo teplá. (Študent vyzerá, že niečo dosiahol a pokračuje v jedení)
Keď študent začal jesť, zenová majsterka sa spýtala: Je to Hinajana, Mahajana, Tibetský buddhizmus alebo Zen? (Študent odpovedal úsmevom a pokračoval vo vychutnávaní si jedla)

Komentár:
Buddhizmus sa skladá z 84 000 učení. Všetky nám pomáhajú prebudiť sa z ilúzie.
Ak si však pripútaný len ku slovám, nemôžeš ochutnať pravdu.
Zen znamená uvedenie do praxe.
Neoddávajte sa prázdnym slovám.

Zenová majsterka Dae Kwan