Dva druhy náboženstva

Zenový majster Seung Sahn hovoril, že sú dva druhy náboženstva: náboženstvo „Ja niečo chcem“ a náboženstvo „Dávania“.

Náboženstvo „Ja niečo chcem“ znamená, že ľudia niečo chcú – zdravie, prosperitu, mier, šťastie, osvietenie, spásu, ísť do neba. Veľa chcenia.

Náboženstvo „Dávania“ znamená nemyslieť na „moju“ situáciu. Ako ti môžem pomôcť? V náboženstve „Dávania“ musíme odložiť svoj názor, svoje podmienky a svoju situáciu. Potom si môžete uvedomiť svoju pravú podstatu. Len dávate iným to, čo potrebujú. Len to robíte!

Toto je zenová prax. Potom, než vojdete do meditačnej miestnosti, už správne praktizujete.

 

Zenový majster Dae Bong