Celý váš život je ústraním

Zenový majster Dae Bong odpovedá na otázku ako nám môže ústranie pômocť v každodennom živote