Buddhistické učenie o smrti

Pravdou je, že nevieme, čo sa stane, keď zomrieme. Buddhistické učenie o smrti nám pomáha tým, že môžeme v tomto mystériu zažiť dobrý pocit a pohodu. Štruktúra tohto učenia môže byť užitočná v procese smútenia, avšak, ako učil Buddha, pôvodne neexistuje život ani smrť. Naše pravé ja je nekonečné v čase a priestore. Myseľ Neviem nemá počiatok ani koniec.

Zenový majster Seung Sahn učil o prebudení sa v tomto okamihu a dosiahnutí svojej pravej podstaty. Keď udržiavame myseľ Neviem, z okamihu na okamih sa zaoberáme veľkou otázkou života a smrti. Veľkým zmyslom 49-dňovej ceremónie je prebudiť sa práve teraz. Keď niekto zomiera, v skutočnosti nás učí, že sa musíme prebudiť, pretože náš život sa odohráva v tomto okamihu (luskne prstami). Len to.

Tim Lerch, JDPSN