Zenový Majster Wu Bong

Wu Bong Soen Sa Nim(zenový majster Jacob Perl) bol hlavným učiteľom viacerých zenových centier po celom svete, vrátane Bratislavského zenového centra, od roku 1992. Zenoý majster Seung Sahn ho vymenoval za hlavného učiteľa Európskej zenovej školy Kwan Um roku 1995, v tejto funkcii pôsobil do roku 2013.


Soen Sa Nim praktizoval so Suzuki Róšim v Zenovom centre v San Franciscu a jeden rok sa venoval praxi s Tarthanom Tulku v Tibetskom meditačnom centre Nyingmapa v Berkeley v Kalifornii, až kým sa roku 1972 nestretol so zenovým majstrom Seung Sahnom a stal sa jeho prvým americkým študentom.

Zenový majster Wu Bong pomohol zenovému majstrovi Seung Sahnovi založiť roku 1978 Zenovú školu Kwan Um v Poľsku. Roku 1984 obdržal inku (povolenie vyučovať) a začal pravidelne učiť v Spojených štátoch a Európe. Soen Sa Nim je absolventom Brown University, kde sa venoval štúdiu matematiky. Je držiteľom štyroch čiernych opaskov v Shim Gum Do, kórejskom bojovom, umení meča. Roku 1993 odbržal dhamru do zenového majstra Seung Sahna a stal sa sedemdesiatym deviatym patriarchom v línii od Buddhu. Veľmi aktívne vyučoval v Ázii, Južnej Afrike a Amerike, avšak najviac v Európe.

Slovensko pravidelne navštevoval od roku 1992, viedol zenové ústrania v Bratislave i Košiciach a prednášal po mnohých ďalších mestách.

Roku 2000 udelil prvú inku, Mukyongoviv (Roland Wöhrle-Chon). Roku 2006 prvýkrát odovzdal dharmu, zenovej majsterke Bon Shim (Ola Porter). Roku 2012 druhýkrát odovzdal dharmu, Ji Kwangovi. Celkovo dvakrát odovzdal dharmu a udelil inku siedmym štdentom.

Roku 2008 sa preťahoval do Kórei, aby sa pripravoval na mníšsky stav. Aby si udržal miesto v Európe, presťahoval sa do Berlínskeho zenového centra, ktoré sa odvtedy stalo jeho európskym domovom. Roku 2009 získal v Kórei zasvätenie mnícha.

Wu Bong Soen Sa Nim opustil svoje telo po zástave srdca v stredu 17. apríla 2013 o 13.00 v čase, keď viedol jong meng džong džin v parížskom zenovom centre. Veľmi chýba svojej rodine a všetkým študentom a žiakom Zenovej školy Kwan Um v Európe i po celom svete.