Zenový majster Seung Sahn

Zenový majster Seung Sahn (Dae Soen Sa Nim) je zakladajúcim učiteľom Zenovej školy Kwan Um. Je sedemdesiatym ôsmym patriarchom v línii odovzdávania dharmy v ráde kórejského buddhizmu Čogje. Dharmu obdržal vo veku 22 rokov od známeho kórejského zenového majstra Ko Bonga. Stal sa tak najmladším zenovým majstrom v Kórei.

zen master Seung Sahn

Po troch rokoch tichej meditácie sa venoval obnoveniu rádu Čogje a založil dôležitú laickú organizáciu, United Buddhism Association (Zjednotený buddhistický spolok). Po tom, čo zenový majster Seung Sahn založil chrámy v Tokiu a Hong Kongu, odišiel do Spojených štátov. Stal sa tak prvým kórejským zenovým majstrom, ktorý žil a učil na Západe. S pomocou niekoľkých študentov založil Zenové centrum v Providence, ktoré sa následne stalo hlavným stanom viacej než sto centier v Amerike, Európe, Ázii a Afrike.

Zenový majster Seung Sahn je autorom kníh ako „Zenový kompas“, „Celý svet je jeden kvet – 365 konganov pre každodenný život“, „Odklepávanie popola na Buddhu“, „Iba neviem“, „Desať brán“ a „Kosť priestoru“.

Dae Soen Sa Nim zomrel 30.11.2004.