Týždenný kúsok učenia Zenovej školy Kwan Um

Správna cesta – Týždenný kúsok učenia

Raz sa nmangongiekto spýtal Man Gong Sunima, patriarchu v našej línií: „Prečo zen necvičí viac ľudí?“ On odpovedal: „Každý chce len dobré veci, ale vačšina ľudí nerozumie, že keď získa dobrú vec, získa aj zlú vec. Ak by tomu rozumeli, potom by cvičili zen.“

Takže, náš život nie je o získavaní dobrého a vyhýbaní sa zlému. Je o dosiahnutí pochopenia, ako správne využiť všetko, čo sa objaví. Keď sa objavia dobré veci, použijeme ich tak, aby sme šli správnou cestou. Ak sa objavia zlé veci, použijeme ich tak, aby sme šli správnou cestou.

 

Zenový majster Dae Bong

dae_bong

Konferencia Celý svet je jeden kvet 2017
 
Ako praktizujúci zenoví buddhisti, priamo vnímame, že všetko sa mení. Bez toho, aby sme niečo urobili, myriady zmien neustále v našom živote prichádzajú a odchádzajú. Ale v ostatných 10 rokoch čoraz viacej prebúdzame obrovské zmeny, dejúce sa na našej planéte:  klimatické zmeny, zníženie biodiverzity, nárast znečistenia a mnoho ďalších zmien. Na tieto zmeny sa veľmi pozorne pozrieme počas našej konferencie Celý svet je jediný kvet 2017.
Navštívte, prosím, webovskú stránku konferencie Celý svet je jeden kvet pre ďalšie informácie.

 

Zabiť a zjesť Buddhu – Týždenný kúsok učenia

Zenový majster Man Gong bol praučiteľ Seung Sahna DSSN. Ako trinásť ročný študoval sútry v chráme Donghaksa v Kórei. Deň pred prázdninami sa všetci zhromaždili, aby si vypočuli prednášku.unnamed

Prednášajúci povedal: “Všetci musíte usilovne študovať buddhizmus aby ste boli ako veľké stromy, z ktorých sú postavené kláštory a ako hlboké misy, schopné prijať veľa vecí. Jedna báseň vraví:

Voda sa stáva guľatou alebo hranatou podľa nádoby, do ktorej je naliata. Rovnako aj ľudia sa stávajú dobrými alebo zlými podľa toho, v akej sú spoločnosti. Vždy udržujte svoju myseľ nasmerovanú na svätosť a pohybujte sa v spoločnosti dobrých ľudí. Iba tak sa môžete stat veľkými stromami a nádobami múdrosti. To si úprimne prajem.”

Všetci boli tou rečou veľmi inšpirovaní. Majster sútier sa obrátil na zenového majstra Kyong Hoa, ktorý bol práve v kláštore na návšteve a povedal mu: “Majster Kyong Ho, aj vy nám niečo povedzte. Všetci by si radi vypočuli vaše múdre slová.”

unnamed (1)Na majstra bol zaujímavý pohľad. Bol vždy zarastený a šaty mal dotrhané. Aj keď najskôr odmietal, po ďalších prosbách nakoniec súhlasil.

“Vy všetci ste mnísi. Stanú sa z vás veľkí učitelia, bez vlastného ega. Musíte žiť len preto, aby ste slúžili ostatným. Túžba stať sa veľkým stromom a hlbokou nádobou múdrosti vám zabráni stať sa skutočnými učiteľmi. Veľké stromy majú veľké využitie, malé stromy majú malé využitie. Dobré aj zlé nádoby – všetky majú svoj význam. Nič nie je márne. Majte dobrých i zlých priateľov, to je vaša zodpovednosť. Nesmiete nič odmietať. To je pravý buddhizmus.” Keď majster dohovoril, opustil sálu plnú ohromených mníchov. Mladý Man Gong vybehol za ním a kričal: “Vezmi ma so sebou, prosím, chcem sa stať tvojim žiakom.”

Majster ho okríkol nech sa vráti, ale chlapec ho neposlúchal. Tak sa ho spýtal: “Keď ťa vezmem so sebou, čo budeš robiť?”

“Budem študovať. Ty ma budeš učiť.”
“Veď ty si len dieťa, ako by si mohol pochopiť?”
“Ľudia sú mladí a starí, má však naše práve Ja mladosť alebo starobu?”
“Ty si ale nezbedník! Ty si zabil a zjedol Buddhu! No tak poď.”

Konferencia Celý svet je jeden kvet 2017
 
Ako praktizujúci zenoví buddhisti, priamo vnímame, že všetko sa mení. Bez toho, aby sme niečo urobili, myriady zmien neustále v našom živote prichádzajú a odchádzajú. Ale v ostatných 10 rokoch čoraz viacej prebúdzame obrovské zmeny, dejúce sa na našej planéte:  klimatické zmeny, zníženie biodiverzity, nárast znečistenia a mnoho ďalších zmien. Na tieto zmeny sa veľmi pozorne pozrieme počas našej konferencie Celý svet je jediný kvet 2017.
Navštívte, prosím, webovskú stránku konferencie Celý svet je jeden kvet pre ďalšie informácie.

Učiteľ a zlodej – Týždenný kúsok učenia

unnamedKedysi dávno žil buddhistický učiteľ, ktorý bol múdry a súcitný. Mal veľa bystrých študentov, ktorých zaúčal do meditácie a iných cvičení. Veľmi si ho vážili. Ale v kláštore bola jedna vec, ktorú nemohli zniesť.

Bol medzi nimi mladý žiak, ktorý často okrádal ostatných bratov – mníchov o peniaze a kradol aj drobné veci z kláštora.

Mnísi sa na neho sťažovali učiteľovi: “Majster, kradne nám veci. Prosím, pohovor si s ním.”

Učiteľ odpovedal: “Dajte mu nejaký čas, poučí sa. Porozprávam sa s ním.”. Potom, čo všetci odišli, si zavolal mladého žiaka a povedal mu: “Tieto veci sú márne, len správne cvičenie ti dá, to po čom túžiš. Usilovne cvič a prestaň kradnúť veci.”

Mladý mních sa s rešpektom uklonil majstrovi a odišiel, bol zahanbený svojim správaním a odhodlaný pokúsiť sa prestať so svojim zlozvykom. Bol inteligentným a dobrým človekom, ako väčšina ľudí, ktorí sa vydajú na Cestu, ale bolo pre neho priťažké zmeniť svoje vzorce správania (veď je to často náročné pre každého).

Zopár dní prešlo bez problémov, ale dlho nedokázal odolávať pokušeniu, a naneštastie pre neho bol opäť prichytený pri čine. Mnísi zaviedli vinníka pred učiteľa, ktorý ich odmietol so slovami “Dajte mu nejaký čas, poučí sa.”

Prichytili ho ešte zopárkrát a predviedli pred učiteľa pre výkon spravodlivosti, on ich však len opäť odmietol vraviac: “Nestarajte sa o neho, venujte sa svojmu cvičeniu. Naučí sa správať.” Mnísi začali byť netrpezliví zo zvláštneho správania svojho učiteľa. Nedokázali pochopiť, prečo ho ešte nevyhnal z kláštora.

Stalo sa to ešte raz, predviedli žiaka pred učiteľa a niet divu, že ich opäť bez veľa rečí zamietol. Tentokrát boli mnísi odhodlaní, chceli od učiteľa trvalé rozhodnutie. Zborovo povedali: “Majster, už to viac nemôžeme zniesť, môžeš si tu nechať nás alebo tohto zlodeja. Nezostaneme tu, ak tu zostane on.”

“V poriadku, môžete teda odísť. Neopustím ho.” odpovedal a mnísi boli prekvapení touto nečakanou odpoveďou.

“Ale majster! Ale majster! Prosím” prosili študenti jemným hlasom.

“Všetci ste dobrí žiaci, bude vám umožnený vstup do každého kláštora. Ale on nebude prijatý nikde inde, neopustím ho.” povedal súcitný majster.

Mladý mních, ktorý tento celý rozruch sledoval, bol dojatý súcitom učiteľa a jeho rozhodnutie bolo také silné, že nadobro prestal kradnúť.

Čeliť katastrofe – Týždenný kúsok učenia

Jedného popoludnia prišiel študent do zenového centra, v ktorom sa stretol so zenovou majsterkou Dae Kwan. Rozprávali sa o nedávnej katastrofe v Japonsku.

Študent: Šifu, ľudia majú veľa názorov na katastrofu v Japonsku. Ja som smutný a nahnevaný, lebo v týchto ťažkých časoch si niektorí myslia, že „Japonci si zaslúžia katastrofu kvôli svojej brutalite v čase Druhej svetovej vojny a nemáme im pomáhať.“

Zenová majsterka Dae Kwan: Každý má na všetko svoj vlastný názor. Ako keď nakupuješ. Rozličné obchody a značky propagujú svoje vlastné výrobky. Ty si kúpiš to, čo ti padne a ignoruješ, čo nepotrebuješ. Názory druhých ľudí sú rovnaké. Vypočujeme si ich, potom je našou prácou odložiť to, čo pre nás nemá význam.

Jeden študent sa raz spýtal zenového majstra Seung Sahna: „Niekto prorokoval, že v San Franciscu bude zemetrasenie. Kam mám uniknúť?” Zenový majster odpovedal: „Musíš obetovať svoj život a smrť a pomáhať ostatným.” Pri inej príležitosti sa ho niekto spýtal: „Po katastrofe majú dvaja ľudia hlad, avšak nemajú čo jesť. Čo majú urobiť?“ Zenový majster Seung Sahn povedal: „Ak ostala jedna miska ryže, každý nech zje jednu polovicu. Ak ostal len jeden kus chleba, každý nech si zoberie polovicu. Nech si každý z nich zoberie rovnaký podiel a potom spolu zomrú.”

V Japonsku obete čelili jednej katastrofe za druhou: zemetrasenie, cunami, únik jadrového žiarenia a sneh, pričom utrpenie stále narastalo. V takých časoch je veľmi dôležité, ako sa so správnym názorom pozeráme na tie veci, čo sa dejú pred nami. Ak máme energiu z praxe, môžeme premeniť emócie hnevu, strachu, bezmocnosti a našu rozlišujúcu myseľ na pozitívne emócie a správne konanie. Potom v kritickom okamihu si môžeme uchovať silné centrum, pomôcť jeden druhému a podeliť sa o to, čo máme. Potom môžeme pripustiť, že aj keď máme zomrieť, zomrieme spoločne.

Zenový majster Seung Sahn vždy varoval svojich študentov, že tento svet je ako hnilé ovocie. Našou praxou je hľadať vo vnútri semienko – našu pravú podstatu V tomto hnilom svete musíme nájsť, čo nie je hnilé. V skutočnosti najzničujúcejšou nukleárnou bombou je myseľ mám rád a nemám rád a tí vodiči zo zadného sedadla: klam, sebeckosť, chtivosť, pýcha, atď. ktoré neustále vyrušujú vodiča, ktorým je naše pravé ja.

Vesmír teraz bije na poplach, varuje nás, aby sme hľadali semienko vo svojom vnútri. Nielenže máme pomáhať svojim rodine a priateľom, ale musíme tiež pomáhať tomuto svetu.

 

Z článku Nájdenie jednej veci
Časopis Primary Point: Jeseň 2016

Pätnásťminutová prax – Týždenný kúsok učenia

Vari všetci máme problémy zahrnúť meditačnú prax do toku svojho každodenného života. Hovoríme: „Rád by som cvičil, ale nemám na to čas,“ a potom ideme riešiť svoje každodenné záležitosti.

unnamed

Niektorí ľudia majú nerealistické očakávania a myslia si, že ak nebudú cvičiť hodinu denne, potom by nemali cvičiť vôbec. Hodina je značný objem času, ale snáď si každý vieme nájsť pätnásť minút na každodennú prax. A to stačí.

Tu nájdete popis úplnej, pätnásťminutovej zenovej praxe, ktorá zahŕňa každý z piatich hlavných prvkov praxe:

Štyri veľké sľuby: tieto prastaré sľuby potvrdzujú náš smer – prebudiť sa a pomôcť všetkým bytostiam.
Poklony: vyrovnávajú váhy našej nahromadenej karmy.
Spevy: otvárajú srdce nášho prirodzeného súcitu.
Sedenie: meditácia v sede vyvíja odolnosť a stabilitu v našom živote
Čítanie: čítanie zenového učenia zostruje poznanie, pomocou ktorého môžeme správne konať.

Každý deň môžete robiť túto jednoduchú, pätnásťminútovú prax. Väčšina ľudí zisťuje, že najľahšie sa vykonáva hneď ráno. Nastavte si budík o dvadsať minút skôr, než zvyčajne. Vstaňte, ponaťahujte sa a na pár minút uvoľnite telo, potom začnite cvičiť. Opakujte to aj ďalší deň.

Štyri veľké sľuby (30 sekúnd)

Cítiacich bytostí je nespočetné množstvo, sľubujeme, že ich všetky zachránite.
Sebaklamy sú ustavičné, sľubujeme, že ich všetky prekonáme.
Učenia sú nekonečné, sľubujeme, že ich všetky spoznáme.
Buddhova cesta je nepochopiteľná, sľubujeme, že ju dosiahneme.

Poklony (1 minúta)

Začnite jednou poklonou v stoji: s rukami spojenými dlaňami na úrovni hrudníka (hapčang) nakloňte trup dopredu a potom sa vráťte do stoja s rukami v hapčangu. Potom urobte deväť plných poklôn: s rukami v hapčangu pokrčte kolená, telo nech klesne až do polohy, keď sedíe na pätách. Pokračujte ďalej, až kým sa ruky a hlava nedotknú podlahy. Keď klesáte, môžete sa podopierať rukami o zem. Potom zdvihnite hlavu, zdvíhajte sa pomocou rúk na kolená a vráťte sa do stoja. Počas poslednej (deviatej) poklony, keď je ešte hlava na zemi, zdvihnite sa do sedu s rukami v hapčangu, potom sa hlavou opäť dotknite zeme. Postavte sa. Na záver urobte poklonou v stoji.

Spevy (5 minút)

Seďte na svojej poduške a spievajte Sútru srdca (viď nižšie)

Meditácia v sede (10 minút)

Seďte pokojne 10 minút.

Čítanie (3 minúty) 

Čítajte krátku pasáž z Odklepávania popola na Buddhu, Zenového kompasu či inej knihy so zenovým učením.

Sútra srdca po slovensky

Mahá pradžňá páramita hridája sútra
Bódhisattva Avalókitéšvara,
hlboko praktizujúc pradžňá páramitu,
vníma prázdnotu všetkých piatich skándh
a prekonáva strach a všetko utrpenie.
Šáriputra,
forma sa nelíši od prázdnoty
a prázdnota od formy.
Forma je prázdnotou
a prázdnota je formou.
To platí aj pre pocity,
vnemy, podnety, vedomie.

Šáriputra,
všetky dharmy sú prázdnotou.
Nevznikajú ani nezanikajú,
nie sú čisté ani nečisté,
nerastú ani sa nezmenšujú.

Preto v prázdnote nie je forma, pocity,
vnemy, podnety ani vedomie.
Nie sú oči, uši, nos, jazyk, telo ani myseľ,
nie je farba, zvuk, vôňa, chuť, dotyk
ani objekt mysle,
nie je ríša zraku
a podobne až po žiadnu ríšu vedomia.

Nie je nevedomosť ani koniec nevedomosti
a podobne až po žiadnu starobu a smrť
a zánik týchto stavov.
Nie je utrpenie, jeho príčina,
ukončenie ani cesta, nie je poznanie
ani dosiahnutie, ani nič na dosahovanie.

Bódhisattva žije v pradžňá páramite,
myseľ mu už nie je žiadnou prekážkou
a bez prekážok mysle nie je strach.
Vzdialený mylným názorom
prebýva v nirváne.

Všetci Buddhovia troch svetov
žijúc v pradžňá páramite
dosahujú anuttara samjak sambódhi.

Preto vedz, že pradžňá páramita
je veľká transcendentálna mantra,
veľká jasná mantra,
najdokonalejšia mantra,
najvyššia mantra,
ktorá tíši všetko utrpenie,
pravdivá a bez chyby.

Hlásaj teda mantru pradžňá páramity,
hlásaj mantru, ktorá znie:

gaté gaté páragaté párasamgate bódhi sváhá
gaté gaté páragaté párasamgate bódhi sváhá
gaté gaté páragaté párasamgate bódhi sváhá

Na stránke The Kwan Um School of Zen môžete nájsť audio súbory pre tento spev, ktoré vám môžu pomôcť naučiť sa rytmus.

Barry Briggs JDPSN

barry

 

Záväzok voči dharme – Týždenný kúsok učenia

Učím zenových študentov na tejto hore už takmer 40 rokov. Veľa ľudí ma sem prichádza navštíviť a myslia si, že navštevujú zenového majstra, avšak vidia len moju telesnú podobu, dom, v ktorom prebýva moja skutočná podstata. Moju skutočnú podstatu však nevidia. To nie je problém. Ale znamená to,  že neuzreli ešte ani svoju vlastnú skutočnú podstatu.
Keďže nechápu svoju skutočnú podstatu, nemôžu chápať ani svojich rodičov, či súrodencov, ženu a deti, nikoho. Blúdia životom zbytočne ako blázni. Musíme skonštatovať, že tento svet je naozaj svetom temnoty. Študenti, ktorí prijímajú moje učenie, ho musia prijímať úprimne a oddane a nezabúdať na metódy, ktoré som používal. Koniec koncov, byť úprimný a oddaný znamená splácať svoj záväzok voči dharme, aby ste nemárnili čas svojej praxe, či netrpeli duševnou ujmou.
Zenový majster Man Gong
man-gong-sn

Naša intuícia

Niektoré naše činy nie sú na očiach iných ľudí a majú následky, ktoré sa objavia až v budúcnosti. Vo vnútri však už vieme, čo robíme. Vedie nás naše skutočné ja, naša intuícia. Ak sme si vedomí tohto sprievodcu – sme s ním v kontakte a počúvame ho – nemal by byť žiadny problém s rozhodnutím sa, čo treba urobiť. Nemal by byť problém v rýchlom pochopení situácie, výbere správneho konania a udržaní tohto správneho konania z momentu na moment.

Ja An JDPSN

Život a smrť

V zene často hovoríme o živote a smrti a niekedy to myslíme doslovne. Ale život a smrť sa odohrávajú práve v tomto momente, priamo pred tvojimi očami. “Život a smrť” poukazujú na nikdy nekončiace vznikanie a zanikanie javov. Keď dávaš pozor počas sedenia v meditácii a dokonca niekedy aj počas všedného života, všimneš si, ako sa myšlienky objavujú a miznú, ako sa pocity objavujú a strácajú, ako sa podnety zjavujú a miznú, ako sa zvuky objavujú a strácajú.

V prednáške o prebudení Bódhidharma povedal: “Mudrci neuvažujú nad minulosťou. A nerobia si obavy z budúcnosti.” Na určitej úrovni rozumieme, že minulosť už pominula a budúcnosť tu ešte nie je, a všetko čo máme, je len prítomnosť, alebo si to myslíme. Bodhidharma pokračuje: “Nedržia sa však ani prítomnosti.” To je veľmi zaujímavý bod: musíme sa pustiť aj prítomnosti. Ako sa nedržíme prítomnosti? On zakončuje: “A z momentu na moment nasledujú Cestu.” Ak udržiavame čistú myseľ, potom je každý moment dostatočný, každé konanie je úplné. Z momentu na moment nie je žiaden život ani žiadna smrť. Z momentu na moment “práve taký, aký je” je pravda.

Jose Ramirez JPDSN

Pripomienky našej pôvodnej podstaty

Tento svet už bol úplný predtým, než sa o ňom začalo hovoriť. Prečo potom máme sútry, reči dharmy a články ako ten, čo teraz čítaš? Preto, lebo zabúdame že už sme úplní, že už máme všetky tie slová. Reči dharmy, kongany, básne, sútry a vysvetlenia sútier a básní sú pre nás len pripomienkou.

Ak sa pripútame k všetkým tým slovám a vetám, stratíme sa tak, ako nám to pripomínajú tieto verše z básní od Mu Muna:

Ten, čo sa drží slov, je mŕtvy,
ten, čo sa pripútava k vetám je stratený.

Ak ale dovolíme týmto slovám, aby nám pripomenuli našu pôvodnú podstatu, úplnosť našej mysle predtým, než v nej vzniknú myšlienky a slová, ak vnímame, na čo tieto slová poukazujú a potom ich zanechávame, tak aj tieto slová a vety nám pomáhajú naplniť naše veľké sľuby, aby sme sa prebudili zo sna a pomohli tomuto svetu.

Zenový majster Hae Kwang

Všetko stratiť – Týždenný kúsok učenia

letting_go

Veľakrát sa stáva, že chceme z praxe niečo získať, ale osvietenie znamená všetko stratiť – nie niečo získať. Nič nedostávate, všetko strácate. Musíte sa na to pripraviť. Musíte byť pripravení naozaj všetko stratiť. Stratiť všetky svoje ilúzie o sebe samom.

Nie je to ľahké. Nepáči sa nám to. Chceme si ponechať aspoň malinký klam, aby sme mali aspoň niečo, držali sa aspoň jednej vecičky, aby sme sa cítili v bezpečí. Ak ale máte jasný smer, potom vaša prax nebude počas 24 hodín dňa prerušovaná. Ale mnohí ľudia sa pýtajú: „Čo chcem?“ Prečo praktizujem? Čo získam?“

Zenová majsterka Bon Shim (Ola Porter)

ZM-Bon-Shin