Týždenný kúsok učenia Zenovej školy Kwan Um

Ako vstúpiť do buddhovstva

Mních sa spýtal majstra: “Práve som sa stal mníchom a chcel by som vedieť ako vstúpiť do buddhovstva.”
Majster sa ho spýtal: “Počuješ vodopád?”
“Áno, počujem.” odpovedal mních.
Majster odpovedal: “Tak vstúp”.

Báseň k Buddhovým narodeninám 2018

Všetko najlepšie, Buddha.
Haaaaaa!
Čo urobíš?
Celý vesmír prehltla chyba mysle!
Chyba!
Úder o podlahu, obloha je modrá, ako ti môžem pomôcť?
Kto vytvoril všetky tieto chyby?
Použiť túto chybu, aby sa napravila, je chyba.
Nevytváraj chybu je už chyba.
Otvor ústa je už chyba.
Dnešná ceremónia je chyba, sláviaca chybu.
Buddhov život, váš život, môj život. Aká chyba!
2580 rokov chýb.
Ďalšia báseň k Buddhovým narodeninám? Aká chyba!

Jason Quinn, JDPSN

 

Celý váš život je ústraním

Zenový majster Dae Bong odpovedá na otázku ako nám môže ústranie pômocť v každodennom živote

Veľká pochybnosť

Otázka: Je vedomie ako baterka alebo žiariaca guľa energie? Je myseľ ako strom? Prečo myseľ nevyzerá alebo sa necíti ako strom? Vôbec nevidím strom. Myseľ sa cíti ako veľká prázdna guľa. Kde je koreň stromu? Keď si predstavím myseľ, cítim niečo vnútri lebky a dokážem vedomím pohybovať hore dole vnútri lebky. Udržiavaním si vedomia v rôznych častiach mozgu sa mi vynárajú rôzne pocity: šťastie, smútok, hudba, mier, telo, tlkot srdca, priestor, údiv atď. Kde teda je koreň? Je koreň miestom alebo polohou? Dokážeme koreň odrezať alebo dostať sa pod neho? Alebo ho len jednoducho pozorovať? Nachádza sa v strome energia? Je nejaký vzťah medzi prázdnotou a koreňom?

Zenový majster Jok Um: V otázke si poukázal na dôležitý fakt. Keď položíš jednu otázku, tá vyvolá ďalšie. Takýto spôsob kladenia otázok znamená, že sa snažíš k niečomu dopracovať. Ale to “niečo” nejestvuje. Ak sa pozeráme takýmto spôsobom, rozvíja to v nás utrpenie, ktoré sa spája s hľadaním niečoho, čo neexistuje. Práve preto je ústrednou časťou praxe Veľká pochybnosť. Pochybovanie o viere v myšlienku alebo človeka. Vďaka pochybnosti zistíme, že k ničomu sa nedá pripútať. Keď sa pristihneš pri tom, že sa snažíš niečo uchopiť, spochybni to. Potom pocítiš slobodu neuchopovania. Potom pochopíš podstatu svojich otázok a navyše sa ti podarí pochopiť seba. Čo teda vidíš, keď sa snažíš pochopiť sám seba? Príď, prosím, na ústranie a skúmaj to nepretržite a dôkladne.

Zenový majster Jok Um

Prebuď sa! Na ceste so zenovým majstrom

Dokument o učení zenového majstra Seung Sahna je profesionálny a zábavný film, ktorý zachytáva energiu zenového majstra Seung Sahna počas prezentovania jadra jeho učenia. Prebuď sa! nie je iba zriedkavým portrétom neobvyklého a provokatívneho učiteľa, ale tiež úvodom do zenového buddhizmu súčasnosti. Film Prebuď sa! natočil ocenený nezávislý režisér Brand Anderson z Bostonu počas výučby v Európe. Upravená verzia.

Stať sa človekom

Na tento svet prichádzame s prázdnymi rukami. . Čo na tomto svete robíme? Prečo sme na tento svet prišli? Toto telo je prázdna vec. Čo je tou vecou, ktorá toto telo nesie? Odkiaľ prišla? Musíte to pochopiť a nájsť. Ak ju chcete nájsť, musíte sa pýtať sám seba: „Čo som?“ Stále udržujte tuto veľkú otázku. Myslenie sa musí stratiť. Musíme sa zbaví svojho myslenia, preťať svoje myslenie. Vtedy sa zjavuje naše pravé ja a naša pravá myseľ.

Koľko ľudí v tomto svete chce naozaj praktizovať? Mnoho ľudí vôbec nepraktizuje, dňom i nocou bojujú a celý deň praktizujú svoju túžbu, hnev a nevedomosť. Keď stratíte toto telo, nič si so sebou nevezmete. Keď sa toto telo stratí, čo si so sebou zoberiete? Čo urobíte? Kam pôjdete? Neviete, však? Ak je toto „neviem“ jasné, vaša myseľ je jasná, potom aj miesto, kam idete, je jasné . Potom chápete svoju prácu, chápete, prečo ste sa na tento svet narodili. Potom chápete, čo na tomto svete robíte. Keď tomu rozumiete, môžete sa stať ľudskou bytosťou.

Zenový majster Seung Sahn

Nauč sa uvoľniť

Skupina profesorov sociálnej psychológie z rôznych čínskych univerzít navštívila zenovú majsterku Dae Kwan. Položili mnoho otázok, týkajúcich sa praxe.

Profesor: V Číne som sa zúčastnil jedného ústrania. Učili ma meditovať počítaním dychu od 1 do 10. Riadil som sa inštrukciami a na pol hodinu som vložil celú svoju energiu do rátania každého dychu od 1 do 10 bez akéhokoľvek myslenia. Na konci ústrania ma bolela hlava a dostal som hemoroidy. Teraz sa už bojím sedieť. Čo mám robiť?

Zenová majsterka Dae Kwan: Stalo sa ti niekedy, že si si sadol k sledovaniu filmu a o pol hodiny neskôr ťa rozbolela hlava a dostal si hemoroidy?

Profesor: Nikdy, zenová majsterka.

ZMDK: Je to rovnaké. Ak sleduješ svoj dych podobne ako keď sleduješ film, potom je tvoj problém vyriešený.

Keď to všetci počuli, začali sa smiať.

Komentár: Jednou z najdôležitejších súčastí praxe je uvoľniť sa a byť prirodzený. Ako pri hre na strunový nástroj: Ak sú struny príliš napnuté, prasknú. Ak sú príliš voľné, nevydajú správny zvuk. Počítaním dychov môžeme regulovať svoju myseľ, aby sa mohla vrátiť k svojmu pôvodnému nehybnému, uvoľnenému a prirodzenému stavu: jasnému a sústredenému. Najdôležitejšie je, aby sme dýchali prirodzene. Ak je dych jasný, aj naša myseľ je jasná. Použitie tejto jasnej mysle z okamihu na okamih, aby sme pomohli sebe i druhým, je pravá meditácia.

Čítajte ďalej: Sitting Zen: Questions and Answers with Zen Master Dae Kwan
Primary Point Fall 2017, Volume 34, Number 3

 

Korešpondencia so študentom

Študent napísal zenovému majstrovi Jok Um list s otázkami kvôli vysokoškolskému referátu.

Študent: Čo je to mier?

Zenový majster Jok Um: Čo si ty? Ak nájdeš svoje pravé ja, potom nájdeš mier.

Študent: Čo je odpustenie?

ZMJU: Nejedz toxické jedlá mysle. Chamtivosť, nenávisť a nevedomosť otravujú myseľ.

Študent: Čo je súcit?

ZMJU: Všetky cítiace bytosti sú tvojimi učiteľmi. Vnímaj svetlo ich mysle a nechaj sa ním viesť.

Študent: Aký je význam súcitu a odpustenia voči sebe a voči druhým?

ZMJU: Nevytváraj seba a druhých. Potom všade uvidíš svoju pravú podstatu.

Študent: Aké metódy používaš alebo učíš aby si pomohol ľudom v ich živote využiť tieto vlastnosti?

ZMJU: Tieto vlastnosti sa objavujú vtedy, keď si uvedomíš, že vždy boli v tebe. Meditačná prax je praxou tela – zámerne si vymedziť čas a priestor aby si bol plne so svojou podstatou bez zvádzania prekážkami mysle, čo tvojej mysli pomáha ukotviť sa. Nájdenie tohto uzemnenia mysle v jednoduchých aktivitách – upratovanie, skladanie bielizne, čistenie, chôdza, veci, ktoré si nevyžadujú špekulácie, môže byť použité počas celého dňa ako prax. Toto je prax mysle. Rozoznanie tvaru okolností okolo seba a nasledovanie ich prúdu, je praxou života. Najesť sa keď je človek hladný, spať keď je unavený, vedieť ako dávať a ako prijímať. Potom chápanie, že všetky cítiace bytosti sú tvojimi učiteľmi, je praxou študenta. Myseľ študenta je veľkorysá, vďačná, zvedavá, angažovaná, láskavá, vnímavá a citlivá. Hľadanie sprievodcu je veľmi dôležité.

Študent: Aký je proces prijatia odpustenia?

ZMJU: Prečo by niekto odmietal odpustenie?

Študent: Ako prosperuje komunita z toho, keď obyvatelia majú súcitnú a odpúšťajúcu podstatu?

ZMJU: Buddha učil, že pokojné srdce robí pokojného človeka. Pokojný človek vytvára pokojnú rodinu. Pokojná rodina vytvára pokojnú dedinu. Pokojná dedina vytvára pokojnú krajinu. Pokojná krajina vytvára pokojný svet.

Jasná karma

Otázka: Ako zen odstraňuje karmu?
Zenový majster Seung Sahn: Zenová prax neodstraňuje karmu. Ak praktizuješ zen, tvoja karma sa vyjasňuje. Ak nepraktizuješ, tvoja karma ťa ovláda. Ale ak praktizuješ, ty ovládaš svoju karmu, a tak sa tvoja karma vyjasňuje. Dobrá karma, zlá karma, akákoľvek karma, ktorú máš, sa vyjasňuje. Potom len pomáhaš druhým ľuďom. A o to ide. Niekedy, keď človek začína praktizovať zen, hovoríme o „odstraňovaní karmy“, ale to sú len slová učenia. Bódhisattvovia majú karmu bódhisattvu. Karma znamená konanie mysle. Buď karma ovláda mňa alebo ja ovládam svoju karmu a pomáham druhým ľuďom. Sú to dve odlišné veci, ale stále je to tá istá karma.

Nemožnosť praktizovať buddhizmus

Buddhizmus má veľmi radikálne učenie: neexistuje žiaden proces, je len tento okamih. Stále ste v tomto okamihu, ale myslíte si, že nie ste. To je všetko. Povedzte mi pravdu: má vôbec niekto minulosť? Ak mi prinesiete hoci len jednu molekulu minulosti, získate Nobelové cenu za fyziku. Môžete myslieť na minulosť, ale nikdy ju nemôžete dosiahnuť. To isté platí pre budúcnosť. Buddhizmus hovorí, že minulosť je sen a budúcnosť je len sen. Možno je to dobrý sen, možno zlý, ale je to len sen. Ak pretnete všetko myslenie, minulosť a budúcnosť sú rovnaké. Je to veľmi zaujímavé. Znamená to, že nikdy nemôžete cvičiť buddhizmus. Nie je to možné.

Hovoríme “cvičiť buddhizmus” alebo “zenový výcvik či prax”, ale to je chyba. Tu je dôvod: cvičili ste niekedy na klavíri? Matka vám hovorila: ” Musíš večer sedieť za klavírom a dvadsať minút cvičiť.” A tak ste si sadli a začali cvičiť: ding, ding, ding … Nazývame to cvičením či praxou. Ale čo ste v skutočnosti robili?
Hrali na klavír. Celý váš život je takýto. Hovoríme: “Idem trénovať basketbal.” Keď som bol mladý, stále som chodil trénovať basketbal. Ale keď sa tam dostanete, čo naozaj robíte? Hráte basketbal. My to len nazývame tréningom.

To isté platí pre cvičenie buddhizmu. Nie je to cvičenie – je to váš život z okamihu na okamih.

Zenový majster Dae Kwang