Týždenný kúsok učenia Zenovej školy Kwan Um

Sedenie mysle – Týždenný kúsok učenia

Slovo zen doslova znamená meditácia. V zenových školách veľa meditujeme v sede. Všetky zenové školy učia, ako zaujať správnu polohu v sede a ako správne dýchať. To všetko je veľmi dôležité, ale zen nie je metódou telesného sedu, je skôr životným štýlom sedenia mysle.

V našej škole sedieť zen znamená odstrániť všetku pripútanosť k mysleniu a návrat k mysli pred myslením. „Keď kráčaš, stojíš, sedíš, ležíš, hovoríš, mlčíš, hýbeš sa či si v kľude – vždy a všade, bez prestania: Čo som? Neviem.“

Neviem je naša nehybná podstata. Keď sa vrátime do neviem, všetko sa vyjasnieva. Jasnosť znamená, že naša prirodzená múdrosť začína fungovať dôkladne, ako špička ihly.

Ako povedal Šiesty patriarcha: „V okamihu, keď existuje múdrosť, potom meditácia funguje v múdrosti. V okamihu, keď existuje meditácia, múdrosť existuje v meditácii.“ Nie sú to dve odlišné veci.

Na počiatku výcviku máme tendenciu rozdeľovať čas na „meditáciu“ a „koniec meditácie“. Je jednoduchšie udržiavať neviem na poduške ako mimo podušky, ale naším cieľom je zrušiť toto rozlišovanie a stále praktizovať sedenie mysle. Ak udržiavame neviem v chôdzi, je to meditácia v chôdzi. Ak ho udržiavame počas jedla, je to meditácia počas jedla. Ak ho udržiavame počas umývania riadov, je to meditácia v práci. Čím viacej meditujeme, tým viacej môžeme udržiavať správnu situáciu, správny vzťah a správnu funkciu. Už nie sme slepí psy ale ostrozrekí levi, práve tak, ako Buddha.

Výňatok z článku Správna meditácia od majstra dharmy Andrzeja Steca

Konferencia Celý svet je jeden kvet 2017

 
Ako praktizujúci zenoví buddhisti, priamo vnímame, že všetko sa mení. Bez toho, aby sme niečo urobili, myriady zmien neustále v našom živote prichádzajú a odchádzajú. Ale v ostatných 10 rokoch čoraz viacej prebúdzame obrovské zmeny, dejúce sa na našej planéte:  klimatické zmeny, zníženie biodiverzity, nárast znečistenia a mnoho ďalších zmien. Na tieto zmeny sa veľmi pozorne pozrieme počas našej konferencie Celý svet je jediný kvet 2017.
Navštívte, prosím, webovskú stránku konferencie Celý svet je jeden kvet pre ďalšie informácie.

Správna prax – Týždenný kúsok učenia

Kwan um znamená „vnímaj zvuk“. Znamená vnímať svoje pravé ja. Vnímať zvuk sveta zároveň znamená vnímať, že mnoho, mnoho bytostí trpí. Ak počuješ hlas utrpenia, potom pomáhať je možné a zároveň aj nevyhnutné. To je cesta bódhisattvu. Pomáhať druhým bytostiam je našou praxou a našou prácou. Správna prax nie je len v dosiahnutí osvietenia – znamená nájsť prácu osvietenia.

 

Zenový majster Seung Sahn (1992). Celý svet je jeden kvet

Učenie zenového majstra Man Gonga (3. časť) – Týždenný kúsok učenia

Čo som? Prečo je potrebné nájsť svoje skutočné ja.

11. Všetko je pravá podstata (veľké ja). Ak vkladáš hoci len to najmenšie úsilie do čohokoľvek iného mimo hľadania skutočnej podstaty, je to plytvanie času.
12. Každý má tri telá: fyzické telo, karmické telo a telo dharmy. Pre pravú ľudskú bytosť nie sú tieto tri telá oddelené a fungujú ako jedno.
13. Všetky skutky pramenia z tela dharmy. Keďže telo dharmy nie je oddelené od fyzického ani karmického tela, všetky javy sú tiež mimo života a smrti.
14. Miesto mimo života a smrti zahŕňa oboje, cítiace aj necítiace. Preto žiadna zbraň vesmíru nemôže zničiť pravú podstatu ani jediné steblo trávy.
15. V našom svete je veľa učení o tom, ako nájsť a pochopiť svoju pravú podstatu. Z hľadiska našej karmy sú však všetky učenia len pochopením malého ja. Skutočná podstata je nepochopiteľná a je mimo predstavivosti.

Z knihy Učenie zenového majstra Man Gonga.

Konferencia Celý svet je jeden kvet 2017

 
Ako praktizujúci zenoví buddhisti, priamo vnímame, že všetko sa mení. Bez toho, aby sme niečo urobili, myriady zmien neustále v našom živote prichádzajú a odchádzajú. Ale v ostatných 10 rokoch čoraz viacej prebúdzame obrovské zmeny, dejúce sa na našej planéte:  klimatické zmeny, zníženie biodiverzity, nárast znečistenia a mnoho ďalších zmien. Na tieto zmeny sa veľmi pozorne pozrieme počas našej konferencie Celý svet je jediný kvet 2017.
Navštívte, prosím, webovskú stránku konferencie Celý svet je jeden kvet pre ďalšie informácie.

Musíš pochopiť seba samého – Týždenný kúsok učenia

Chápeme veľa vecí tohto sveta, avšak nechápeme seba samého. Prečo ľudské bytosti prichádzajú na tento svet? Prečo žijeme v tomto svete? Pre lásku? Pre peniaze? Pre úctu a slávu? Žiješ pre svoju manželku, manžela či deti? Prečo žiješ na tomto svete? Keby sa ťa niekto spýtal tieto otázky, pravdepodobne by si odpovedal: „Žijem pre svoje deti. Žijem, aby som pre ne zarobil dosť peňazí, alebo len aby som žil pohodlne.“ Včšina ľudí takto rozmýšľa. Žijú len pre svoju rodinu, pre nejakú prchavú spoločenskú zodpovednosť, možno pre potechu z umenia či kvôli dosiahnutiu vysokej pozície.
Každý chce dosiahnuť dobrú situáciu pre seba. Ak sa detailne pozrieš na tento svet, ľahko uvidíš, že väčšina ľudí je, spí a žije len pre dosiahnutie svojho vlastného šťastia. Tieto veci však nie sú skutočným cieľom života ľudskej bytosti. Sú len dočasnými prostriedkami pre život. Ak ľudské bytosti nezistia, čím sú, ako môžu byť naozaj štastné?
Zenový majster Seung Sahn

unnamed

Žiadne odovzdanie a nič k odovzdaniu – Týždenný kúsok učenia

unnamedVšetkým vám ďakujem za váš záväzok k praxi. Niet žiadneho odovzdania a nič, čo by sa dalo odovzdať bez sanghy. Keď je pradžňa (múdrosť) sanghy silná, odovzdanie dharmy medzi ľuďmi sa uskutočňuje samé od seba. Keď sa pozeráte jeden na druhého, vidíte svetlo mysle a z vašej pravej podstaty vyplynie múdrosť. Keď spolu praktizujete, umožnite dôverovať úplnosti svetla svojej vlastnej mysle. Už existuje, ak sa preto snažíte ho nájsť a vytvoriť ho, vaša energia sa rozptyľuje. Ak tomu veríte tak, ako veríte svojmu dychu a tlčúcemu srdcu, potom máte dobrého sprievodcu. Dúfam, že sa čoskoro opäť vidíme.
V dharme,
Jok Um

Správna cesta – Týždenný kúsok učenia

Raz sa nmangongiekto spýtal Man Gong Sunima, patriarchu v našej línií: „Prečo zen necvičí viac ľudí?“ On odpovedal: „Každý chce len dobré veci, ale vačšina ľudí nerozumie, že keď získa dobrú vec, získa aj zlú vec. Ak by tomu rozumeli, potom by cvičili zen.“

Takže, náš život nie je o získavaní dobrého a vyhýbaní sa zlému. Je o dosiahnutí pochopenia, ako správne využiť všetko, čo sa objaví. Keď sa objavia dobré veci, použijeme ich tak, aby sme šli správnou cestou. Ak sa objavia zlé veci, použijeme ich tak, aby sme šli správnou cestou.

 

Zenový majster Dae Bong

dae_bong

Konferencia Celý svet je jeden kvet 2017
 
Ako praktizujúci zenoví buddhisti, priamo vnímame, že všetko sa mení. Bez toho, aby sme niečo urobili, myriady zmien neustále v našom živote prichádzajú a odchádzajú. Ale v ostatných 10 rokoch čoraz viacej prebúdzame obrovské zmeny, dejúce sa na našej planéte:  klimatické zmeny, zníženie biodiverzity, nárast znečistenia a mnoho ďalších zmien. Na tieto zmeny sa veľmi pozorne pozrieme počas našej konferencie Celý svet je jediný kvet 2017.
Navštívte, prosím, webovskú stránku konferencie Celý svet je jeden kvet pre ďalšie informácie.

 

Zabiť a zjesť Buddhu – Týždenný kúsok učenia

Zenový majster Man Gong bol praučiteľ Seung Sahna DSSN. Ako trinásť ročný študoval sútry v chráme Donghaksa v Kórei. Deň pred prázdninami sa všetci zhromaždili, aby si vypočuli prednášku.unnamed

Prednášajúci povedal: „Všetci musíte usilovne študovať buddhizmus aby ste boli ako veľké stromy, z ktorých sú postavené kláštory a ako hlboké misy, schopné prijať veľa vecí. Jedna báseň vraví:

Voda sa stáva guľatou alebo hranatou podľa nádoby, do ktorej je naliata. Rovnako aj ľudia sa stávajú dobrými alebo zlými podľa toho, v akej sú spoločnosti. Vždy udržujte svoju myseľ nasmerovanú na svätosť a pohybujte sa v spoločnosti dobrých ľudí. Iba tak sa môžete stat veľkými stromami a nádobami múdrosti. To si úprimne prajem.“

Všetci boli tou rečou veľmi inšpirovaní. Majster sútier sa obrátil na zenového majstra Kyong Hoa, ktorý bol práve v kláštore na návšteve a povedal mu: „Majster Kyong Ho, aj vy nám niečo povedzte. Všetci by si radi vypočuli vaše múdre slová.“

unnamed (1)Na majstra bol zaujímavý pohľad. Bol vždy zarastený a šaty mal dotrhané. Aj keď najskôr odmietal, po ďalších prosbách nakoniec súhlasil.

„Vy všetci ste mnísi. Stanú sa z vás veľkí učitelia, bez vlastného ega. Musíte žiť len preto, aby ste slúžili ostatným. Túžba stať sa veľkým stromom a hlbokou nádobou múdrosti vám zabráni stať sa skutočnými učiteľmi. Veľké stromy majú veľké využitie, malé stromy majú malé využitie. Dobré aj zlé nádoby – všetky majú svoj význam. Nič nie je márne. Majte dobrých i zlých priateľov, to je vaša zodpovednosť. Nesmiete nič odmietať. To je pravý buddhizmus.“ Keď majster dohovoril, opustil sálu plnú ohromených mníchov. Mladý Man Gong vybehol za ním a kričal: „Vezmi ma so sebou, prosím, chcem sa stať tvojim žiakom.“

Majster ho okríkol nech sa vráti, ale chlapec ho neposlúchal. Tak sa ho spýtal: „Keď ťa vezmem so sebou, čo budeš robiť?“

„Budem študovať. Ty ma budeš učiť.“
„Veď ty si len dieťa, ako by si mohol pochopiť?“
„Ľudia sú mladí a starí, má však naše práve Ja mladosť alebo starobu?“
„Ty si ale nezbedník! Ty si zabil a zjedol Buddhu! No tak poď.“

Konferencia Celý svet je jeden kvet 2017
 
Ako praktizujúci zenoví buddhisti, priamo vnímame, že všetko sa mení. Bez toho, aby sme niečo urobili, myriady zmien neustále v našom živote prichádzajú a odchádzajú. Ale v ostatných 10 rokoch čoraz viacej prebúdzame obrovské zmeny, dejúce sa na našej planéte:  klimatické zmeny, zníženie biodiverzity, nárast znečistenia a mnoho ďalších zmien. Na tieto zmeny sa veľmi pozorne pozrieme počas našej konferencie Celý svet je jediný kvet 2017.
Navštívte, prosím, webovskú stránku konferencie Celý svet je jeden kvet pre ďalšie informácie.

Učiteľ a zlodej – Týždenný kúsok učenia

unnamedKedysi dávno žil buddhistický učiteľ, ktorý bol múdry a súcitný. Mal veľa bystrých študentov, ktorých zaúčal do meditácie a iných cvičení. Veľmi si ho vážili. Ale v kláštore bola jedna vec, ktorú nemohli zniesť.

Bol medzi nimi mladý žiak, ktorý často okrádal ostatných bratov – mníchov o peniaze a kradol aj drobné veci z kláštora.

Mnísi sa na neho sťažovali učiteľovi: „Majster, kradne nám veci. Prosím, pohovor si s ním.“

Učiteľ odpovedal: „Dajte mu nejaký čas, poučí sa. Porozprávam sa s ním.“. Potom, čo všetci odišli, si zavolal mladého žiaka a povedal mu: „Tieto veci sú márne, len správne cvičenie ti dá, to po čom túžiš. Usilovne cvič a prestaň kradnúť veci.“

Mladý mních sa s rešpektom uklonil majstrovi a odišiel, bol zahanbený svojim správaním a odhodlaný pokúsiť sa prestať so svojim zlozvykom. Bol inteligentným a dobrým človekom, ako väčšina ľudí, ktorí sa vydajú na Cestu, ale bolo pre neho priťažké zmeniť svoje vzorce správania (veď je to často náročné pre každého).

Zopár dní prešlo bez problémov, ale dlho nedokázal odolávať pokušeniu, a naneštastie pre neho bol opäť prichytený pri čine. Mnísi zaviedli vinníka pred učiteľa, ktorý ich odmietol so slovami „Dajte mu nejaký čas, poučí sa.“

Prichytili ho ešte zopárkrát a predviedli pred učiteľa pre výkon spravodlivosti, on ich však len opäť odmietol vraviac: „Nestarajte sa o neho, venujte sa svojmu cvičeniu. Naučí sa správať.“ Mnísi začali byť netrpezliví zo zvláštneho správania svojho učiteľa. Nedokázali pochopiť, prečo ho ešte nevyhnal z kláštora.

Stalo sa to ešte raz, predviedli žiaka pred učiteľa a niet divu, že ich opäť bez veľa rečí zamietol. Tentokrát boli mnísi odhodlaní, chceli od učiteľa trvalé rozhodnutie. Zborovo povedali: „Majster, už to viac nemôžeme zniesť, môžeš si tu nechať nás alebo tohto zlodeja. Nezostaneme tu, ak tu zostane on.“

„V poriadku, môžete teda odísť. Neopustím ho.“ odpovedal a mnísi boli prekvapení touto nečakanou odpoveďou.

„Ale majster! Ale majster! Prosím“ prosili študenti jemným hlasom.

„Všetci ste dobrí žiaci, bude vám umožnený vstup do každého kláštora. Ale on nebude prijatý nikde inde, neopustím ho.“ povedal súcitný majster.

Mladý mních, ktorý tento celý rozruch sledoval, bol dojatý súcitom učiteľa a jeho rozhodnutie bolo také silné, že nadobro prestal kradnúť.

Choroba nášho sveta

Nerovnováha je chorobou nášho sveta. Ako ju vyliečime? Rovnováha znamená pochopenie pravdy. Ak nemáš múdrosť, nemôžeš byť v rovnováhe. Je veľmi dôležité, aby každý našiel svoju ľudskú podstatu. Zen sedíme preto, aby sme našli svoju pravú ľudskú podstatu. Sedávame v meditácii, naša pozícia je teda veľmi dôležitá. Musíme nájsť svoju ľudskú podstatu, potom si navzájom pomôcť dosiahnuť svetový mier. Ako ľudské bytosti sme si navzájom rovní. Všetci máme rovnakú myseľ lásky. Musíme nájsť prvotnú príčinu choroby tohto sveta a odstrániť ju.

Zenový majster Seung Sahn

Interakcia s týmto svetom – Týždenný kúsok učenia

unnamedBuddhizmus, najmä podla zenu, naozaj znamená byť v interakcií so svetom. Na interakciu so svetom je potrebná forma. Musíte niečo urobiť, a robiť to s ostatnými ľuďmi v plnom nasadení.

Táto prax chápe, že existuje toto hlboké prepojenie. Ak to pochádza iba z myslenia, je to púha ideológia. Ak to pochádza z hlbokého intuitívneho uvedomovania si tohto sveta priamym vnímaním, spolunažívaním s tým, potom je to trochu odlišné. Naša prax nás povzbudzuje vidieť to na vlastné oči. Nemôžete žiť v tomto svete bez formy. Musíte však chápať, že táto forma je pôvodne prázdna. A to znamená, že je vždy prepojená a vzájomne fungujúca so všetkým ostatným.

Zenový majster Hae Kwang

zen_master_hae_kwang-199x300