Týždenný kúsok učenia Zenovej školy Kwan Um

Jasná karma

Otázka: Ako zen odstraňuje karmu?
Zenový majster Seung Sahn: Zenová prax neodstraňuje karmu. Ak praktizuješ zen, tvoja karma sa vyjasňuje. Ak nepraktizuješ, tvoja karma ťa ovláda. Ale ak praktizuješ, ty ovládaš svoju karmu, a tak sa tvoja karma vyjasňuje. Dobrá karma, zlá karma, akákoľvek karma, ktorú máš, sa vyjasňuje. Potom len pomáhaš druhým ľuďom. A o to ide. Niekedy, keď človek začína praktizovať zen, hovoríme o „odstraňovaní karmy“, ale to sú len slová učenia. Bódhisattvovia majú karmu bódhisattvu. Karma znamená konanie mysle. Buď karma ovláda mňa alebo ja ovládam svoju karmu a pomáham druhým ľuďom. Sú to dve odlišné veci, ale stále je to tá istá karma.

Nemožnosť praktizovať buddhizmus

Buddhizmus má veľmi radikálne učenie: neexistuje žiaden proces, je len tento okamih. Stále ste v tomto okamihu, ale myslíte si, že nie ste. To je všetko. Povedzte mi pravdu: má vôbec niekto minulosť? Ak mi prinesiete hoci len jednu molekulu minulosti, získate Nobelové cenu za fyziku. Môžete myslieť na minulosť, ale nikdy ju nemôžete dosiahnuť. To isté platí pre budúcnosť. Buddhizmus hovorí, že minulosť je sen a budúcnosť je len sen. Možno je to dobrý sen, možno zlý, ale je to len sen. Ak pretnete všetko myslenie, minulosť a budúcnosť sú rovnaké. Je to veľmi zaujímavé. Znamená to, že nikdy nemôžete cvičiť buddhizmus. Nie je to možné.

Hovoríme „cvičiť buddhizmus“ alebo „zenový výcvik či prax“, ale to je chyba. Tu je dôvod: cvičili ste niekedy na klavíri? Matka vám hovorila: “ Musíš večer sedieť za klavírom a dvadsať minút cvičiť.“ A tak ste si sadli a začali cvičiť: ding, ding, ding … Nazývame to cvičením či praxou. Ale čo ste v skutočnosti robili?
Hrali na klavír. Celý váš život je takýto. Hovoríme: „Idem trénovať basketbal.“ Keď som bol mladý, stále som chodil trénovať basketbal. Ale keď sa tam dostanete, čo naozaj robíte? Hráte basketbal. My to len nazývame tréningom.

To isté platí pre cvičenie buddhizmu. Nie je to cvičenie – je to váš život z okamihu na okamih.

Zenový majster Dae Kwang

Celý svet je jeden kvet

Pred 2500 rokmi na Vulture Peak v Indii zodvihol Buddha lotosový kvet a demonštroval univerzálnu pravdu.

Na konci 2. svetovej vojny, zenový majster Man Gong zobral okvetný lístok kórejskej národnej kvetiny, namočil ho do atramentu a nakreslil hrubú kaligrafiu, ktorá znie: „Celý svet je jeden kvet.“

Znamená to rovnosť, harmóniu a mier. Znamená to, že ty a ja, Slnko a Mesiac, zem a obloha, vzduch a voda nie sú v podstate oddelené alebo odlišné. My všetci máme rovnaký základ. Zenový majster Man Gong mal veľkú nádej, že všetky ľudské bytosti sa vrátia do tohto spoločného základu, našej originálnej podstaty, a z tohto základu by sa mohol opäť objaviť jeden nádherný svetový kvet rovnosti, harmónie a mieru.

Zenový majster Seung Sahn založil konferenciu Celý svet je jeden kvet (WWSF) ako spôsob ako priviesť ľudí z rôznych krajín a tradícií dohromady v duchu jednoty a harmónie.

Celý svet je jeden kvet je ceremónia, konajúca sa každé tri roky, ktorá sa bude konať v Zenovom centre v Providence od 8. do 15. októbra 2017.

www.wholeworldisasingleflower.org

Praktizovanie „Čo som?“

Študent: Aký je vzťah medzi otázkou čo som? a prúdom myšlienok, vnemov, atď.? Posielaš svoju otázku napríklad myšlienkam, bolestiam v kolene počas sedenia, atď.? Keď myšlienka prichádza, pýtaš sa, ku komu táto myšlienka prichádza? Robíš to s každou myšlienkou, ktorá prichádza? Ako pracuješ s takými problémami ako je strach a hnev? Má sa človek zmieriť so strachom a potom sa pýtať, kto ho zažíva? Alebo len má dovoliť, nech sa všetko deje a sústrediť energiu na veľkú otázku?

Zenový majster Seung Sahn: Pravé „Čo som?“ je dokonalou otázkou. Je len mysľou neviem. Všetky tvoje otázky sú myslením. Ak udržiavaš dokonalé „Čo som?“, potom nevieš, „Čo si“. Všetko myslenie je preťaté. Ako sa vtedy môže objaviť otázka? Pýtať sa, kto sa pýta, nie je správna cesta. Je to myslenie v protikladoch. Toto je otázka s protikladmi, nie je to úplná, dokonalá otázka. Bolesť je bolesť, otázka je otázka. Načo sa pýtať na bolesť? Ak udržiavaš úplnú otázku, neexistuje bolesť. Tieto prejavy – hnev,
strach atď., sú vytvorené minulou karmou a sú teda dôsledkom činov, naplnených hnevom a pod.

Keď človek sedí v meditácii, jeho karma mizne a činy ho už viac nedržia v moci. A preto, keď si
nahnevaný, keď máš strach, atď., jediné o čo sa usiluj, je zen. Ak sa niekedy nahneváš, je to v poriadku,
ničoho sa neboj. „Chcem sa zbaviť hnevu!“ – to je myslenie. Hnev nie je ani zlý, ani dobrý. Len nebuď k
nemu pripútaný. Spýtaj sa len: „Čo som?“ a takéto konanie čoskoro zmizne.

Zenový majster Seung Sahn

Oslobodiť sa

Snažíme sa z niečoho vymaniť a stať sa slobodnými. Je zaujímavé sa o to pokúšať, ale nedokážete to urobiť prostredníctvom svojho myslenia. Pretože to, čo si myslíte, je to, čo vás drží vo väzení. Čo je to, čo nikdy neodchádza, keď sa oslobodzujete? Možno je to naše spojenie s týmto svetom. Nielen vyslobodenie sa zo seba, ale oslobodenie, až kým moje oči nebudú vidieť, moje uši nebudú počuť, môj nos čuchať, moja koža cítiť, môj jazyk chutnať a moja myseľ myslieť. Hovoríme im šesť brán. Znamená to, že z okamihu na okamih môžeme žiť jasne, súcitne, múdro, len spojení so svetom. Ak sa niečoho držíme, ak sme k niečomu pripútaní, je to šesť jedov: oči, uši, nos, jazyk, telo, myseľ. Ak nás naše zmysly oklamú, chceme viacej niečoho a menej niečoho iného a nikdy nevidíme to, čo je pred nami.

Tí, čo sú pri nás, sú naši najlepší učitelia. Vnímajúc zmysel toho, čo je nám najbližšie, sme schopní učiť sa od tých, čo sú nám blízki. Upokojme teda svoju myseľ, zameranú na to, čo je pri nás a potom sa učme z toho, čo je nám blízke, ako žiť, ako sa naozaj stať človekom, ako byť veľkodušný, súcitný a múdry.

Časť reči dharmy počas Odovzdania dharmy, Zenový majster Jok Um

Primary Point Leto 2017

Dar neviem

Otvor darček. Vnútri je len neviem. Taký drahý dar, a napriek tomu ho len málo ľudí prijme. Prijať ho znamená opustiť to, čo nám je známe, a to môže byť desivé. No nevedieť je napriek tomu veľmi blízke nám všetkým. Je miestom, prístupným pre každého z nás. Nevedieť nám umožňuje zbaviť sa chybných predpokladov. Zbavuje nás predsudkov a pripútaní. Keď myseľ nevie, je usadená presne v tomto okamihu. Keď je v tomto okamihu, je doširoka otvorená: dokonalý receptor, dokonalý reflektor.

Aj keď je naša myseľ je zviazaná a ohraničená, môže sa cítiť široká ako obloha. Pozrite sa na oblohu s pocitom, že je to vaša myseľ. Obloha nemá žiadne prekážky. Ak sa zjaví oblak, obloha sa nesťažuje. Ak prídu hromy a blesky, alebo znečistenie, ostáva rovnako široká. Neexistuje žiadne zviazanie, žiaden strach. Naša prax nám môže pomôcť otvoriť sa týmto kvalitám, aby sme neboli obmedzení povrazom okolo svojich končatín a priestorom pod nohami. Práve v tom okamihu – neviem – buďte vo vzťahu s tou situáciou. Ako ostanete nažive?

Z tej priestrannosti vychádza schopnosť uvedomiť si svoju múdrosť a pamätať si, ako byť vo vzťahu s lekciami, príležitosťami, ktoré nám prichádzajú do života. Zopár ľudí hovorí, že je to jednoduché. Múdry učiteľ povzbudí zdokonalenie trpezlivosti, tolerancie, veľkodušnosti, predpisov a odvahy.

Z článku Hyang Eomov „Na strome“: Názory štyroch učiteľov,

zenová majsterka Soeng Hyang

Primary Point, Leto 2017, ročník 34, číslo 2

Prečo žiješ v tomto svete?

Chápeme veľa vecí tohto sveta, avšak nechápeme seba samého. Prečo ľudské bytosti prichádzajú na tento svet? Prečo žijeme v tomto svete? Pre lásku? Pre peniaze? Pre úctu a slávu? Žiješ pre svoju manželku, manžela či deti? Prečo žiješ na tomto svete? Keby sa ťa niekto spýtal tieto otázky, pravdepodobne by si odpovedal: „Žijem pre svoje deti. Žijem, aby som pre ne zarobil dosť peňazí, alebo len aby som žil pohodlne.“ Väčšina ľudí rozmýšľa takto. Žijú len pre svoju rodinu, pre nejakú prchavú spoločenskú zodpovednosť, možno pre potechu z umenia či dosiahnutie vysokej pozície.

Každý chce dosiahnuť dobrú situáciu pre seba. Ak sa detailne pozrieš na tento svet, hneď uvidíš, že väčšina ľudí je, spí a žije len pre dosiahnutie svojho vlastného šťastia. Tieto veci však nie sú skutočným cieľom života ľudskej bytosti. Sú len dočasnými prostriedkami pre život. Ak ľudské bytosti nezistia, čím sú, ako môžu byť naozaj šťastné?

Zenový majster Seung Sahn

Nemám rád kongany

Študent: Nemám rád kongany, a preto len zriedka chodím na rozhovory.
Mohol by si mi k tomu niečo povedať?
ZMWB: Samozrejme. Nemáš rád kongany. A tak musíš zomrieť.
Študent: Čože? Nerozumiem.
ZMWB: Kongan nie je nič špeciálne. Každá situácia, ktorú každý deň
zažívaš, je už kongan. Ak nemáš rád kongany, potom nemáš rád život. A
tak musíš zomrieť. Chceš to takto?
Študent: (smiech) Nie. Ešte by som si chcel trochu požiť.
ZMWB: Dobre. Tak potom odlož svoje mám rád a nemám rád. Keď sa objaví
kongan, len naň odpovedz. Ak sa neobjaví správna odpoveď, vráť sa k
„neviem“. V živote to je rovnaké. Ak nejaká situácia pre teba nie je
jasná, vráť sa k „neviem“.
Študent: Rozumiem. Ďakujem ti veľmi pekne.

Rozhovor študenta so zenovým majstrom Wu Bongom počas ústrania v Nórsku.

Zen a aktivizmus – Týždenný kúsok učenia

Otázka: Ako môžeš byť aktivista a pritom praktizovať zen, keď aktivizmus zmanemá, že chceš niečo zmeniť?

Zenový majster Jok Um: Dieťa spadne a plače. Zdvihneš ho. Aký druh chcenia to je? „Niečo chcem. Nemôžem to získať, tak trpím“ neznamená nechcieť. Nechcenie nie je možné, a nechcenie je stále len túžba po nechcení. Prax umožňuje našej pôvodnej podstate tvarovať to, čo chceme. Túto podstatu nie je možné tvarovať, ale ona môže modelovať teba. Prax zahrňuje objavovanie, aké to je, keď naše aktivity plynú z nej.

Každým okamihom sa stále všetko mení. Každým okamihom je vždy niečo úplne iné a vždy presne také, aké to je. Ako v básni „Ľudská cesta“. Keď dieťa spadne a ty ho zodvihneš, nie je to tak, že nenávidíš pád a dieťa miluješ. Rovnako v sociálnom konaní, keď nazeráš na celý proces ako na rozvoj ľudskej mysle, potom sa spájaš s procesom zmeny inak, ako keď si pripútaný k „ja“ a „oni.“

Zenová prax ti pomáha otvoriť oči, uši, srdce, hlas a pomáha ti múdro používať svoje prázdne ruky. Jedinou podmienkou je, aby si našiel svoju pôvodnú podstatu. Ako to urobíš?

Konferencia Celý svet je jeden kvet 2017

 
Ako praktizujúci zenoví buddhisti, priamo vnímame, že všetko sa mení. Bez toho, aby sme niečo urobili, myriady zmien neustále v našom živote prichádzajú a odchádzajú. Ale v ostatných 10 rokoch čoraz viacej prebúdzame obrovské zmeny, dejúce sa na našej planéte:  klimatické zmeny, zníženie biodiverzity, nárast znečistenia a mnoho ďalších zmien. Na tieto zmeny sa veľmi pozorne pozrieme počas našej konferencie Celý svet je jediný kvet 2017.
Navštívte, prosím, webovskú stránku konferencie Celý svet je jeden kvet pre ďalšie informácie.

Meditačná frustrácia – Týždenný kúsok učenia

V Lodžskom zenovom centre často počujem od svojich spolupraktizujúcich o ich meditačnej frustrácií. Moja myseľ nikdy nie je pokojná, a pritom sa tak veľmi snažím. Čo robím zle? Cítim, že táto mantra mi už nefunguje. Mal by som skúsiť inú? Ako môžem svoju meditáciu zlepšiť? Možno v skutočnosti vôbec nemeditujem. Možno na vankúši len márnim svoj čas. Naši učitelia na takéto otázky je väčšinou hovoria: Nekontroluj. Len to urob. Takže ako môžeme praktizovať dhjána páramitu? Ako môžeme zdokonaliť svoju meditáciu a nekontrolovanť?

Podľa mňa je to v úplnom odložení konceptu dokonalosti a v tom, že každý deň treba začať úplne od začiatku. Ak začnem každý deň úplne od začiatku, potom nemám šancu zdokonaľovať svoju meditáciu. Som v rovnakej situácii ako nováčik, ktorý práve obdržal úvod do zenu, len ma menej bolia nohy. Neviem ako meditovať, nemám žiadne meditačné schopnosti. Je len jedna vec, ktorú mám, a to je rozhodnutie. Rozhodnutie meditovať, rozhodnutie všetko odložiť, rozhodnutie vrátiť sa do tohto okamihu s otázkou bezo slov. Iba vďaka tomuto rozhodnutiu môžem meditovať. Nikdy nevnímam okamih, kedy sa moja myseľ niečoho chytila a začala sa hýbať. Dokážem postrehnúť len okamih, kedy končí. Je to ako nájsť seba samého na križovatke. Mám ďalej nasledovať túto myšlienku? Mal naďalej živiť tento pocit? Dobre, mohol by som a niekedy by to bolo veľmi pekné, niekedy veľmi dôležité, ale existuje rozhodnutie. Tak to pustím, tak pustím čokoľvek, čoho sa moja myseľ drží v danom okamihu a na krátku chvíľu som buddha – novorodenec. Neviem.

Výňatok zo spisu „Meditácia“ od Igora Pininskeho, JDPSN

Konferencia Celý svet je jeden kvet 2017

 
Ako praktizujúci zenoví buddhisti, priamo vnímame, že všetko sa mení. Bez toho, aby sme niečo urobili, myriady zmien neustále v našom živote prichádzajú a odchádzajú. Ale v ostatných 10 rokoch čoraz viacej prebúdzame obrovské zmeny, dejúce sa na našej planéte:  klimatické zmeny, zníženie biodiverzity, nárast znečistenia a mnoho ďalších zmien. Na tieto zmeny sa veľmi pozorne pozrieme počas našej konferencie Celý svet je jediný kvet 2017.
Navštívte, prosím, webovskú stránku konferencie Celý svet je jeden kvet pre ďalšie informácie.