Oleg Šuk JDPSN – prvá reč dharmy

(Oleg Šuk zodvihol zenovú palicu nad hlavu a udrel o stôl)

Náš učiteľ Soen Sa Nim povedal, že pri tomto údere všetci aspoň na chvíľu zažívajú osvietenie.

(zodvihol zenovú palicu nad hlavu a udrel o stôl)

Pri tomto údere všetci strácajú osvietenie.

KATZ!

 

Vidím tu nádherne usmiate tváre.

Pred dva a pol tisíc rokmi Šákjamuni Buddha meditoval niekoľko dní, uvidel prvú rannú hviezdu a dosiahol osvietenie.

Bola tá hviezda niečím iná ako ostatné? Bola to snáď špeciálna hviezda pre osvietenie?

Kedysi dávno jeden mních zametal cestičku pri chráme, keď jeho metla odhodila kamienok a ten udrel do bambusu. Keď mních začul tento zvuk dosiahol osvietenie.

Bol ten zvuk iný ako ostatné zvuky? Vydal ho snáď špeciálny bambus osvietenia?

Kedysi dávno jeden zenový majster pri meditácii začul krik vtáka v lese a dosiahol osvietenie.

Asi to tiež nebol špeciálny vtáčí spev. [Smiech]

Všetci zažívame nejaké situácie, míňame množstvo kameňov, stromov a nemusia nimi byť iba cyprusy v záhrade. Momenty, ktoré zažívame sú akoby obyčajné. Niekedy robíme aj chyby. Ale ako vieme zo zenových historiek, aj chyby môžu viesť k osvieteniu. Ako v prípade mnícha, ktorý zle počul odpoveď na otázku „Čo je to Buddha?“ a namiesto odpovede svojho majstra „Buddha je myseľ“, rozumel „Buddha je slamený sandál“. A túto chybu udržiaval dlhý čas. Až sa raz potkol, čo bola jeho ďalšia chyba, a keď spadol na zem a jeho slamený sandál pristál na jeho hlave, dosiahol osvietenie.

Aj my zažívame množstvo momentov, kedy môžeme otvoriť svoju myseľ.

Veď aj momenty, ktoré sa najskôr javia ako chyby môžu otvoriť našu myseľ.

Môžeme prežiť každú situáciu a nájsť v nej správne riešenie.

Keď máme jasný smer, akákoľvek situácia, dobrá alebo zlá, môže pomôcť nielen nášmu životu, ale aj životu ľudí alebo bytostí okolo nás.

Ale, ako povedal Soen Sa Nim, dosiahnutie osvietenia je stratou osvietenia. Preto je potrebné udržiavať jasnú myseľ.

Táto ceremónia nie je iba pre mňa alebo pre Bogušu (pozn. spolu s Olegom prijímala Inku). Táto ceremónia je pre vás všetkých. Nie je iba o tom, že dostávame kasa a nejaké certifikáty. V skutočnosti vraciame dlh množstvu ľudí, ktorí nás niečomu naučili. Niektorí ľudia nás inšpirovali aj tým, že prestali praktikovať. (Smiech)

A iní zase tým, že napriek všetkému ostali a praktikujú ďalej.

A za to vám všetkým pekne ďakujem. Dúfam, že vydržíte a budeme spolu praktikovať naďalej.

Chcel by som vám porozprávať jednu krásnu príhodu. Stala sa na jednej paralympiáde počas súťaže v behu. Na štarte stáli ľudia s rôznym mentálnym postihnutím.

Keď zaznel výstrel, všetci začali bežať. Zrazu jeden chlapec spadol a rozplakal sa. Všetci bežci zastali, vrátili sa, pomohli mu vstať a potom spolu dobehli do cieľa. (Smiech)

Hlúpa myseľ, povedalo by sa. (Smiech) Ale veľmi sa podobá prísahe bódhisattvu. Kým všetky bytosti nedosiahnu osvietenie, dovtedy budeme praktikovať. Možno bude nutné stále sa vracať pre tých čo spadnú a prestanú cvičiť, budeme ich musieť dvíhať, pomáhať im až kým všetky cítiace bytosti dosiahnu osvietenie.

No netreba sa držať ani toho. Je potrebné udržiavať hlúpu a hladnú myseľ. A táto naša hlúpa a hladná myseľ nám ukáže jasný smer, bez obmedzení.

Tento kyj držalo predo mnou v rukách veľmi veľa učiteľov. A vydávali ním takýto zvuk:

(zodvihol zenovú palicu nad hlavu a udrel o stôl)

Líši sa tento zvuk (zodvihol zenovú palicu nad hlavu a udrel o stôl) od zvuku, ktorý robieval Seung Sahn Seon Sa Nim, alebo ktorý robili učitelia Bon Šim alebo Wu Bong?

Len počúvajte.

(zodvihol zenovú palicu nad hlavu a udrel o stôl)

Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli na túto ceremóniu a podporujete tým našu praktiku.

Nestraťte túto myseľ. A pozývame vás na oslavu.

19. septembra 2009, Zenové centrum vo Varšave, Poľsko