Koncoročný príhovor sanghe

 

31.12.2017

Milá Sangha,

Najvzácnejší klenot, oslovujem ťa už tradične ku koncu roka.

Chcem každému jednému z Vás poďakovať za Vašu aktivitu a záujem o zenovú prax.

Hlboko sa klaniam pred ochotou bratislavských učiteľov dharmy vo výcviku, ktorí sa chopili organizovania a riadenia našich ústraní.

Naša vďaka patrí tým, čo im v tom pomáhali, usilovne a poctivo sťahovali veci z centra, pripravovali pre všetkých priestory na cvičenie v Surya a v závere spätne v našom zenovom centre.

Ako povedal zenový majster Man Gong, na prax potrebuješ priateľov v Dharme, miesto na cvičenie a učiteľa, ktorý ťa povedie.

Náš národný poklad, Oleg Popsanim, si úžasný, ako nás vedieš naším životom. Neúnavne, v zdraví i v chorobe, vždy s humorom a nadhľadom, nám ukazuješ, kadiaľ ísť, kde stáť a ako sa TO LEN ROBÍ.

Vďaka Petrovi za to, že nám dáva priestor pre naše sväté miestečko denných cvičení, BZC.

Všetci sme vďační Drahej a Janovi, že môžeme v čase praxe i mimo nej užívať radosť, pohodu a fantastickú kreatívnu energiu Surya centra.

Žijeme zo vzduchu, lásky a z jedla. Sme jedna z mála Sángh, ktoré majú svojho vlastného kuchára. Ten náš, majsterka kuchyne Janinka, je výnimočný až mystický umelec, s priam rajským kulinárskym talentom. Berieme už ako samozrejmosť to, čo si vychutnávame na ústraniach zo svojich formálnych misiek.

Preto je úžasné, že nový talentovaný človek, Roman, našiel odvahu a preberie hlavnú kuchársku varešku počas budúcich eventov. Všetci ho v tom podporíme a pomôžeme z plných síl.

Ďakujem všetkým, ktorí udržiavajú oheň praxe. Tým, čo exportujú náš štýl do externého prostredia v Samádhi centre a odovzdávajú ho novým ľuďom. Deje sa to vďaka Milovi, Fredymu a spol.

Fredy je náš najaktívnejší študent. Je všade a vždy má nejakú dôležitú funkciu. Ak sa potrebujete na niekoho spoľahnúť, je to Fredy, vždy plný energie, nápadov, skromnosti, pracovitosti, vtipu, dôslednosti a zručnosti.

Vďaka a úcta patrí Veronike, že svojpomocne vybudovala a svedomite udržuje Sanghu v Malackách. Vždy usmievavá, radostná, pracovitá a zodpovedná je Anjelom našej Sanghy.

Vďaka patrí aj Tomášovi, nášmu direktorovi, že je ústami Sanghy. Jeho čistá a jasná prax sa premieta i do jeho široko-platformovej komunikácie, vďaka ktorej sme všetci v obraze.

Ďakujem priateľom z Moravy, Kamke a Péťovi, že k nám prinášajú ducha sesterskej česko-moravskej Sanghy.

Ďakujem, že pomáhame členom našej Sanghy, keď sú v núdzi. Slovíčko vďaky patrí Ondrejovi za organizáciu a všetkým, ktorí menšou či väčšou sumou pomohli nášmu sangháčovi a ukázali, ako má fungovať reálne „ako ti môžem pomôcť“.

Sme súčasť medzinárodnej školy s plejádou skvelých učiteľov a množstvom praktizujúcich. Každá lokálna Sangha robí to isté – nasleduje učenie a praktické formy nášho zakladateľa, zenového majstra Seung Sahna. Každá Sangha je však svojím spôsobom iná. Je želaním našich učiteľov, aby sme sa so širšou Sanghou stretávali na spoločných európskych eventoch, lokálnych ústraniach a spoznávali jej členov, odovzdávali im svoje skúsenosti a učili sa navzájom jeden od druhého.

Tak, ako sa tento rok konala medzinárodná konferencia Celý svet je jeden kvet v USA v Providence Zen Centre, tak sa o tri roky udeje konferencia v Singapure a v Malajzii. Chcem vás podporiť, aby ste sa pridali k tým, čo si pôjdu užiť prítomnosť našich skvelých učiteľov a praktizujúcich kwanumákov z celého sveta. Pridajte sa k nám.

Želám Vám všetkým krásny nový rok 2018! UŽÍVAJME ho v zdraví a pohode, praktizujúc v každom okamihu, aby sme boli v pohode my i naši najbližší. Potom bude v tomto svete pokoj a mier.

Ľubor Košút

opát Bratislavského zenového centra